Opbevaring af klubmidler i TL

Fra 1. februar 2022 tilbydes faglige klubber gratis opbevaring af deres klubmidler i TL. Læs mere her.

I kølvandet på, at bankerne fortsat opkræver gebyrer for at dække omkostninger, de har til overholdelse af skærpede krav til blandt andet legitimering som følge af hvidvaskloven, kan Teknisk Landsforbund tilbyde faglige klubber gratis opbevaring af klubmidler i Teknisk Landsforbund.

Det betyder, at klubber kan indskyde deres bankindeståender i Teknisk Landsforbund. Det indestående bogføres på unikke mellemregningskonti med klubberne. Dermed kan klubbernes indeståender i Teknisk Landsforbund til enhver tid opgøres.

Hvis jeres klub ikke har indskudt klubmidler i Teknisk Landsforbund endnu, men ønsker at gøre brug af denne ordning, kan økonomiafdelingen i Teknisk Landsforbund kontaktes på mail. Økonomiafdelingen vil herefter sørge for, at I kommer godt i gang med ordningen.

Der henvises i øvrigt til informationsbreve og vejledninger til opbevaring af klubmidler i TL, samt hvordan der hæves af midlerne, når klubben har haft klubudgifter.