TL Lønsikring

Som medlem af Teknisk Landsforbunds fagforening og a-kasse er du sikret op til 80% af din løn i op til 6 måneder, hvis du bliver sagt op. 

(English version)

Hvor meget kan jeg få fra lønsikringen?

Med lønsikringsberegneren kan du se, hvor meget netop din månedlige udbetaling bliver.

BEREGN DIN LØNSIKRING

 • Du får udbetalt op til 80% af den løn, du har været vant til, hvis du bliver opsagt.
 • Du får udbetalt lønsikringen i op til seks måneder.
 • Du er dækket af lønsikringen helt frem til folkepensionsalder.
 • Du er dækket uanset, om du har fuld- eller deltidsjob, og uanset om du er fast-, kontrakt- eller projektansat eller i en tidsbegrænset ansættelse.

BLIV MEDLEM

Her kan du læse mere om TL Lønsikring og finde svar på det meste.

Spørgsmål og svar

 • Hvorfor er lønsikring en del af mit fagforeningskontingent?

  Teknisk Landsforbunds formål er at sikre de bedst mulige løn-, ansættelses- og livsvilkår for vores medlemmer.

  Hver anden dansker oplever at blive fyret mindst én gang i arbejdslivet. På et arbejdsmarked, hvor mange brancher - nu og i fremtiden - vil ændre sig radikalt, og nye ansættelsesformer vil vinde frem, er det afgørende for os, at du som medlem er sikret, når du mister jobbet. Både i form af vejledning, der bringer dig videre, og økonomisk støtte, der giver dig ro og tryghed.

  Lønsikring giver stabilitet og sikkerhed, og ved at lave en fælles lønsikring har vi skabt en attraktiv løsning.

 • Hvad er fordelene ved TL Lønsikring?

  Du er sikret op til 80% af din løn i op til 6 måneder, hvis du bliver sagt op, og du er:

  • dækket helt frem til pensionsalderen
  • dækket uanset, om du har fuldtids- eller deltidsjob og uanset, om du er fastansat, selvstændig eller kontraktansat, projektansat eller i tidsbegrænset ansættelse 
  • dækket, uanset hvilken alder du har, når du bliver indmeldt 
  • dækket efter et års medlemskab – med mindre, du var medlem af TL og TL’s a-kasse 1. november 2021. Så er du dækket fra dag 1

   

 • Hvor meget kan jeg få fra lønsikringen?

  Lønsikringen supplerer dine dagpenge med mellem 623 kr. og 35.979 kr. om måneden.

  Din udbetaling afhænger af din løn. Med lønsikringsberegneren kan du se, hvor meget netop din månedlige udbetaling bliver:

  Beregn din lønsikring

   

 • Hvad koster TL Lønsikring?

  TL Lønsikring koster 125 kr. om måneden for alle medlemmer, der er omfattet af ordningen. Beløbet er fuldt fradragsberettiget og koster derfor reelt 93 kr. om måneden.

 • Hvordan får jeg TL Lønsikring?

  Du skal opfylde forskellige krav for at være dækket af TL Lønsikring:

  • Du skal have været medlem af Teknisk Landsforbund og af Teknikernes A-kasse på hel- eller deltid i mindst ét år.
  • Du skal have optjent ret til dagpenge, og være blevet ledig efter 1. november 2021.
  • Du må ikke selv have sagt op. Lønsikringen dækker kun, hvis du ikke selv har medvirket til opsigelsen. Dvs. når der ikke er givet karantæne i a-kassen.
  • Du kan være berettiget til lønsikring, hvis du indgår en fratrædelsesaftale. Men den skal have en bestemt ordlyd og opfylde nogle særlige betingelser. Kontakt Teknisk Landsforbund, og få hjælp, inden du skriver under.

   

   

 • Hvad betyder beskæftigelsestillægget for min Lønsikring?

  Beskæftigelsestillæg indgår i beregning af din lønsikring. Hvis du bliver ledig og får udbetalt tillægget, vil du derfor opleve én af følgende situationer. Det afhænger af din hidtidige løn:

  • Udbetalingen af lønsikring forhøjes, når beskæftigelsestillægget bortfalder efter 3 måneder. Derved sikres du 80% af din hidtidige løn i minimum 6 måneder.
  • Hvis dagpenge + beskæftigelsestillæg allerede udgør 80% af din løn, udskydes udbetaling af din lønsikring. Når tillægget bortfalder, starter udbetalingen af lønsikring. Så er du fortsat sikret en samlet udbetaling på 80% af din løn. Selvom lønsikringen er udskudt, har du fortsat ret til udbetaling i op til 6 måneder. Det betyder, at du kan opnå 9 måneder med 80% af din løn. Først 3 måneder med beskæftigelsestillæg og derefter yderligere 6 måneder med lønsikring.
 • Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt penge fra TL Lønsikring?

  Når du har meldt dig ledig i Teknikernes A-kasse via Medlemsportalen, kan du samtidig søge om udbetaling fra TL Lønsikring. Derefter går det hele automatisk.

  Log ind på Medlemsportalen

 • Hvem er dækket af lønsikringen?

  Du skal være medlem af både Teknisk Landsforbund og Teknikernes A-kasse for at være dækket af TL Lønsikring.

  Du kan få udbetalt lønsikring, når du har været medlem af fagforening og a-kasse i 12 måneder og har optjent din dagpengeret og i øvrigt opfylder betingelserne.

  Lønsikringen forudsætter, at du er berettiget til dagpenge.

  Derfor er elever, studerende, medlemmer i fleksjob, seniorjob eller på efterløn og medlemmer, der har nået folkepensionsalderen, ikke omfattet af forsikringen, fordi de ikke har ret til dagpenge.

  Disse grupper betaler derfor heller ikke til ordningen.

  Er du dimittend, kan du få udbetalt lønsikring, når du har ret til en udbetaling af dagpenge med en individuel beregnet dagpengesats. Retten til at få beregnet en individuel dagpengesats indtræder typisk seks måneder efter, du er dimitteret, dog under forudsætning af, at du i den periode har mindst tre måneders lønindberetning. Hvis du har haft en måneds karens efter din dimission, har du først ret til en beregnet dagpengesats efter syv måneder.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har en lønsikring i forvejen?

  Hvis du allerede har tegnet en privat lønforsikring i et andet forsikringsselskab, kan du opsige den, hvis du føler dig dækket tilstrækkeligt med TL Lønsikring.

  Du kan også undersøge, om du har mulighed for at udskyde udbetalingen fra din private lønsikring til efter de seks måneder, hvor du får penge fra TL Lønforsikring. På den måde kan du samlet være dækket ved op til 12 eller 18 måneders ledighed.

  Har du allerede TL’s individuelle lønsikring, som Alka står bag, kan du bruge den som supplement til TL Lønsikring og få udbetaling i op til 18 måneder i alt.

 • Hvor mange gange kan jeg gøre brug af lønsikring?

  TL Lønsikring dækker hele arbejdslivet. Som medlem kan du få op til 6 måneders lønsikring pr. indplaceringsdato i a-kassen (Indplaceringsdato er den dato, hvorfra du i henhold til a-kassens regler har ret til to års dagpenge).

  Det betyder, at du kan benytte dig af lønsikring lige så mange gange i løbet af et arbejdsliv, som du kan få indplaceringsdatoer i a-kassen.

 • Dækker lønsikringen også tillæg?

  TL Lønsikring dækker både grundløn, kvalifikationstillæg, funktionstillæg og visse former for faste tillæg, herunder fritvalgslønkonto. Dine sidste tre månedslønninger bliver brugt til at beregne, hvor meget du vil få udbetalt i månedlig lønsikring. 

 • Dækker lønsikringen også værdien af fri bil og telefon?

  Har du haft firmabil og fri telefon, indgår værdien af disse goder også i beregningen af, hvad du kan få udbetalt i lønsikring.

 • Er jeg dækket af lønsikringen, hvis jeg selv siger mit job op?

  Nej. Du er ikke berettiget til dækning fra TL Lønsikring, hvis du selv har sagt op og dermed har fået karantæne i a-kassen pga. selvforskyldt ledighed.

 • Er jeg dækket af lønsikringen, hvis jeg indgår en fratrædelsesaftale?

  Du kan være berettiget til lønsikring, hvis du indgår en fratrædelsesaftale. Men den skal opfylde nogle særlige betingelser. Hvis det bliver aktuelt for dig, er det meget vigtigt, at du får en medarbejder i Teknisk Landsforbund til at se fratrædelsesaftalen igennem, inden du skriver under.

  Kontakt Teknisk Landsforbund

   

 • Er der en øvre aldersgrænse for udbetalinger fra TL Lønsikring?

  Nej. Modsat mange andre lønsikringer dækker TL Lønsikring helt frem til din folkepensionsalder, ligegyldigt hvor gammel du er. Forsikringen gælder frem til den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

 • Dækker lønsikringen også karensdage i a-kassen?

  Et flertal i folketinget har vedtaget, at ledige ikke får dagpenge i én dag hver fjerde måned, hvis man ikke har haft mere end 148 timers arbejde i løbet af fire måneder. Med TL Lønsikring er du dækket fuldt ud denne dag. Dvs. at du modtager et beløb, der svarer til både dagpengesatsen og den supplerende lønsikring.

 • Jeg er freelancer eller selvstændig - er jeg dækket af lønsikringen?

  Hvis du er dagpengeberettiget, er du som udgangspunkt omfattet af TL Lønsikring. Kontakt a-kassen for at høre, hvad der præcis gælder for dig.

  Teknikernes A-kasse (TAK)
  Ring til os 
  på telefon 8675 4650
  (mandag-tirsdag kl. 10-15, onsdag lukket, torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-13)
   
  Skriv til os

   

 • Er jeg dækket af lønsikring, hvis jeg stopper som selvstændig?

  Hvis du ophører med drift af selvstændig virksomhed, er der en karensperiode, før du kan få dagpenge, men du anses ikke som selvforskyldt ledig i forhold til lønsikring.

  Dvs. du kan få lønsikring, når din karensperiode er overstået.

  Beregningsgrundlaget for lønsikring, er det samme grundlag som a-kassen bruger til at beregne din dagpengesats. Kontakt a-kassen, hvis du har brug for flere oplysninger om beregning.

  Teknikernes A-kasse (TAK)
  Ring til os 
  på telefon 8675 4650
  (mandag-tirsdag kl. 10-15, onsdag lukket, torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-13)
   
  Skriv til os
 • Jeg er dimittend – hvornår er jeg dækket af lønsikring?

  Når du bliver færdig med din uddannelse, skifter du status fra studerende til dimittend.

  Som dimittend og medlem af TL og Teknikernes A-kasse, har du ret til dagpenge på den såkaldte dimittendsats.

  For at få udbetalinger fra TL Lønsikring, skal du have ret til dagpenge med en individuel beregnet sats.

  Retten til at få en individuel beregnet sats opnår du, når du har haft mindst tre måneders lønindtægt, og der er gået seks måneder, siden du dimitterede.

  Bemærk, at hvis du har haft en måneds karens i forbindelse med din indmeldelse i a-kassen, så kan du først få beregnet en individuel sats syv måneder efter, at du dimitterede.

   

 • Jeg er vikar - er jeg dækket af lønsikringen?

  Ja, det er du, såfremt du opfylder disse betingelser:

  • Du skal være medlem af TL og Teknikernes A-kasse, og være berrettiget til dagpenge.
  • Kommer du i ustøttet beskæftigelse igen, inden du har opbrugt de seks måneders ret til lønsikringsudbetaling, stopper udbetalingerne fra forsikringen.
  • Bliver du ledig igen, kan du få lønsikring i det antal måneder, uger eller dage, som du ikke nåede at bruge.
 • Jeg er i flexjob - kan jeg få lønsikring?

  Nej, det kan du desværre ikke.

  Ifølge ’Lov om arbejdsløshedsforsikring’ har du ikke ret til dagpenge, når du er berettiget til flexjob.

  Lønsikring følger retten til dagpenge. Det vil sige, hvis du er berettiget til dagpenge, er du berettiget til lønsikring.

  På den måde er det altså lovgivningen, der blokerer for, at vi kan tilbyde lønsikring til vores medlemmer i flexjob.

 • Skal pensionsordningen tælle med i beregningsgrundlaget for min indtægt?

  Nej. Pensionsbidrag (din arbejdsgivers og dit eget pensionsbidrag) bliver ikke talt med i din indtægt, når vi beregner, hvad du vil kunne få i lønsikring.

  Udbetalinger fra lønforsikringen tager altså udgangspunkt i din faste løn i de seneste 3 måneder minus dit (eventuelle) eget pensionsbidrag.

  Tjener du f.eks. 36.000 kroner om måneden, men betaler 4 % i eget pensionsbidrag, bliver de 4 % (svarende til 1.440 kroner.) trukket fra. Altså er beregningsgrundlaget 36.000-1.440 = 34.560 kroner. Dette skal du huske, hvis du selv vil beregne, hvad du kan få i lønsikring ved uforskyldt ledighed.

  Prøv lønsikringsberegneren

 • Hvad sker der, hvis jeg bruger lønsikringen op?

  Når du har fået udbetalinger i de seks måneder (962 timer for fuldtidsforsikrede / 780 timer for deltidsforsikrede), som TL Lønsikring dækker, skal du optjene ret til en ny dagpengeperiode, inden du igen er berettiget til udbetalinger fra TL Lønsikring.

   

 • Hvor meget skal jeg tjene for at få lønsikring?

  Ifølge loven om arbejdsløshedsforsikring (dagpengereglerne) må du aldrig få mere end 90 % af din tidligere løn i dagpenge og lønsikring (efter 8% AMB), når du bliver ledig.

  Du skal derfor have en månedsløn på minimum 24.578,56 kroner for at få lønsikring, hvis du er fuldtidsforsikret a-kassemedlem.

  Hvis du er deltidsforsikret, skal din månedsløn minimum være 16.636,43 kroner for at du får lønsikring.

  Hvis din løn ligger under disse niveauer skal du til gengæld ikke betale fagforeningskontingent, hvis du bliver ledig. Dette gælder i de første seks måneders ledighed.

   

 • Skal jeg betale skat af min lønsikring?

  Når Alka udbetaler lønsikring tilbageholdes A-skat, som afregnes til SKAT.

  Til gengæld skal du ikke betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag af hverken dine dagpenge eller udbetalingen fra TL Lønsikring.

 • Hvornår får jeg udbetalt min lønsikring?

  Du får udbetalt din lønsikring den 7. bankdag i hver måned - dvs. efter udbetaling af dine dagpenge.

  Det er Alka, der står for udbetaling af lønsikring.

  Her er en oversigt over datoer* for udbetaling af TL Lønsikring:

  2023

  • Tirsdag den 10. januar
  • Torsdag den 9. februar
  • Torsdag den 9. marts
  • Fredag den 14. april
  • Onsdag den 10. maj 
  • Fredag den 9. juni
  • Tirsdag den 11. juli
  • Onsdag den 9. august
  • Mandag den 11. september
  • Tirsdag den 10. oktober
  • Torsdag den 9. november
  • Mandag den 11. december

   

  *) Udbetalingen af din lønsikring afhænger af dine dagpenge. Så husk at indsende dit dagpengekort rettidigt til a-kassen ellers bliver udbetalingen af din lønsikring også forsinket.

   


   

 • Forsikringsbetingelser

  Download og print forsikringsbetingelserne for TL Lønsikring (PDF): 

  Forsikringsbetingelser