ADHD kan gavne arbejdskulturen

Hvis vi gør vores arbejdspladser mere ADHD-venlige, så vil det være en fordel for alle ansatte, mener ekspert.

Arbejdsliv
Illustration: Thomas Thorhauge
Af Marie Preisler

Måske du har en kollega, der er udredt for ADHD eller har nogle af de typiske kendetegn: Et højt energi-niveau, mange ideer, hjælpsom og oftest meget engageret i sit arbejde men imellem også presset på måder, der gør dig usikker på, hvad du skal gøre for kollegaen.

Den form for usikkerhed findes på mange arbejdspladser, hvor en medarbejder har ADHD. Det vurderer specialpsykolog og ekspert i ADHD, Kim Berg Johannessen, som møder mange mennesker med ADHD i sit job på Ambulatorium for ADHD og Autisme på Psykiatisk Center Glostrup under Region Hovedstaden, og i sin private specialpsykolog-praksis i København.

”Mange af mine klienter oplever, at arbejdspladsen er imødekommende i forhold til ADHD, men de mærker også stor usikkerhed blandt chefer og kollegaer om, hvordan arbejdspladsen bedst håndterer ADHD.”

Heldigvis er det ikke så svært at gøre en arbejdsplads ADHD-venlig, og det vil typisk også gavne medarbejdere, der ikke har ADHD, fortæller Kim Berg Johannessen:

”Nøgleordet er struktur. Når man har ADHD, har man brug for tydelige rammer om, hvilke arbejdsopgaver der er vigtigst og ro til at løse dem. Den form for struktur vil alle på en arbejdsplads nyde godt af.”

Kim Berg Johannessen

  • Specialpsykolog i psykiatri, PhD
  • Arbejder i Ambulatorium for ADHD og Autisme på Psykiatrisk Center Glostrup og har egen specialklinik, hvor han udreder og har terapiforløb med personer med ADHD

Superhelte på overarbejde

At have ADHD er en hjernevarians, der indebærer en række ressourcer, som kommer arbejdsplads og kollegaer til gavn, forklarer Kim Berg Johannessen

”Når man har ADHD, er man omstillingsparat. Kaster sig entusiastisk over nye opgaver og problemer og har mange og tit opfindsomme og gode ideer til, hvordan de kan løses. Mange med ADHD er perfektionister, og mange vil utroligt gerne hjælpe kollegaer. Dem kalder jeg ’superhelte’.”

Men med en ADHD-hjerne er det en udfordring at regulere den store energi, at have overblik og at filtrere indtryk. Perfektionisten bruger måske så meget tid på én opgave, eller får ideer til nye opgaver, at helheden glipper. ’Superhelten’ hjælper tit sine kollegaer så meget at egne opgaver lider under det.

”Det indebærer en risiko for stress og udbrændthed og kan udløse dage eller længere perioder uden energi og i værste fald depression og syge­melding.”

Ifølge Kim Berg Johannessen er ADHD-medicin en effektiv hjælp til at regulere aktivitetsniveauet. Det er også vigtigt, at en person med ADHD selv ved, hvordan ADHD’en påvirker, og at der kan tales åbent om det på arbejdspladsen, og at kollegaerne har en vis viden om ADHD.

ADHD – en opfindsom hjernevarians

  • En hjernevarians – ikke en sygdom – som findes hos 3-5% af befolkningen
  • En person med ADHD er typisk glad for handling, god til at udvikle ideer og løsninger, og har ofte høj energi. Til gengæld kan det være svært at regulere energien ned og strukturere sin tid.
  • En person med ADHD bliver derfor let overstimuleret og meget udmattet, og kan opleve perioder med angst, stress og humørdyk.
  • Symptomerne kan reduceres med ADHD-medicin, der hjælper til at regulere energien. Samtidig er det vigtigt at personen med ADHD, familien og arbejdspladsen forstår, hvordan ADHD spiller ind, så der kan skabes gode rammer. Mange ADHD-venlige rammer er gode for alle.
  • ADHD er ikke i vækst, men flere end tidligere bliver udredt for ADHD, blandt andet fordi tidens høje tempo og mange stimuli gør det sværere for personer med ADHD at få ro nok.
  • Lige mange mænd og kvinder har ADHD. Tidligere blev omkring dobbelt så mange mænd ift. kvinder diagnosticeret med ADHD/ADD. I dag bliver mange kvinder også udredt og diagnosticeret med ADHD. I 2022 udgjorde kvinder ca. to ud af tre, der blev henvist til Ambulatorium for ADHD og Autisme med mistanke om ADHD.
  • Mindst hver anden, som har en lidelse på autisme-spektret har også ADHD.

Kilde: Kim Berg Johannessen 

Relaterede artikler

Flere artikler fra TL