Asbest­sanering af 433 lejligheder

I Hellerup nord for København er NCC i gang med renovering af 433 lejligheder fordelt på to boligblokke i det almene boligbyggeri fsb Rymarksvænget. Arbejdet foregår i kældre og lejligheder, og en vigtig del af opgaven er at fjerne det sundhedsskadelige materiale asbest.

Byggeri
Af Mikkel Meister

Opgaven

I Hellerup nord for København er NCC i gang med renovering af 433 lejligheder fordelt på to boligblokke i det almene boligbyggeri fsb Rymarksvænget. Arbejdet foregår i kældre og lejligheder, og en vigtig del af opgaven er at fjerne det sundhedsskadelige materiale asbest.

Asbestfibre, der tidligere blev brugt på grund af dets gode isolerende og brandhæmmende egenskaber, skal nu fjernes helt under renoveringen af lejlighederne, der fordeler sig over to boligblokke. Entrepriseleder og arbejdsmiljøkoordinator Josephine Jannerup fra NCC er stødt på flere udfordringer undervejs i projektet.

FSB er Københavns største almene boligselskab med ca. 13.000 boliger i hovedstaden. Bag renoveringen står et partnerskab mellem NCC, COWI, Nordic Office of Architecture og Smith Innovation.

Løsningen

Det har indimellem været drilsk at finde frem til asbesten, fortæller Josephine Jannerup. For selv om miljøscreen­ingen fra den ene boligblok ikke viste tegn på asbest, var prøven i nogle tilfælde positiv på nøjagtig samme sted i den anden blok.

”Det kan godt være, at dit reno­veringsprojekt står snorlige på papiret, men når man så kommer ind i bolig­erne, kan hele projektet ændre sig, når der opstår noget uforudset,” siger entrepriselederen.

For eksempel viste det sig, at der var asbest i de nedsænkede lofter i vindfanget i 15 opgange i blok 2. Derfor måtte der udtænkes en løsning, hvor beboerne gennem en særskilt sluse af plastfolie fik adgang til både postkasse og lejlighed, mens håndværkerne var i gang med saneringen. Håndværkerne fik også deres egen sluse. Samtidig skulle der være plads til udtræk til det fri fra den miljøboks, der har kørt 24 timer i døgnet for at rense luften i lejligheden.

”For at imødekomme bygherres ønske om ikke at skulle genhuse samtlige beboere, måtte vi finde en løsning med adskilte sluser. Det lykkedes, men der skulle virkelig tænkes kreativt,” siger Josephine Jannerup.

I boligblok 1 bød badeværelserne på nye overraskelser.

”Der blev fundet en lille koncentration af asbest i en hulkehl, og da der er nultolerance over for asbest på byggesagen, så skal det bare væk,” fortæller Josephine Jannerup.

Efter renoveringen af badeværelserne forsætter arbejdet i lejlighedernes køkkener. Undervejs har beboerne fået stillet toilet og bad til rådighed ude foran boligblokkene.

”Det har været lidt af et puslespil at få det hele til at gå op, men beboerne har været glade for at have deres egne kabiner. De uforudsete benspænd undervejs har Josephine Jannerup taget som en faglig udfordring.

”Det uventede og udfordrende er en del af charmen og noget, som jeg rigtig godt kan lide ved renoveringsprojekter,” siger hun.