Generationer clasher på arbejdspladsen

Når unge medarbejdere på en arbejdsplads skal arbejde sammen med meget ældre kollegaer, kommer begge parter tit på arbejde i rela­tionen – især de unge finder samarbejdet udfordrende, viser ny undersøgelse.

Arbejdsliv
Af Marie Preisler Marie Preisler

​Mange unge oplever at blive mødt af en attitude i stil med: ”Kan du lige hjælpe med min Ipad – og i øvrigt gøre, som vi plejer her.” De +50-årige oplever omvendt at blive udfordret af, at at deres unge kollegaer har en anden tilgang til ansvar og grundighed.

Det billede tegner sig blandt de i alt 600 TL-medlemmer, som har deltaget i en spørgeundersøgelse, som Teknikeren gennemførte i marts 2023.

Her har deltagere under 30 år og deltagere over 50 år svaret på, hvordan de har det med hinanden på arbejdspladsen, og hvilke knaster der kan være i samarbejdet mellem de to forskellige generationer.

Og tendensen er klar. Flere unge savner at blive lyttet til og at føle, at deres viden og ideer bliver respekteret af ældre kollegaer. Omvendt savner en del +50-årige, at unge udviser lidt mere respekt for, hvordan tingene bliver gjort på arbejdspladsen.

"Mange nyuddannede indenfor mit fag, op­­fører sig som konger og tror, de kan det hele. Der er en del kampe med at få dem til at forstå, hvordan det virkelig foregår – men det er også lærerigt, da de unge kommer med nye metoder,” lyder en af kommentarer i undersøgelsen.

Det digitale driller

På ét punkt oplever unge, at deres ældre kollegaer gerne lytter: Når de ældre har bøvl med teknologien kommer de til deres yngre kollega. Det er selvfølgelig en udstrakt hånd, men kan omvendt også opleves lidt som en belastning, giver flere unge udtryk for:

”Det kan godt være meget anstrengende og frustrerende, når man skal hjælpe dem. Og jeg som den unge er tit den, som bliver spurgt efter hjælp, nogle gange til ting, som tager en halv time, og det kan godt være lidt spild af min arbejdstid, fordi personen generelt er langsom til at forstå programmet,” skriver en af de unge.

Hver anden ung (48%) oplever samarbejde med ældre kollegaer som udfordrende, og forskel i digitale færdigheder udpeger af næsten to ud af tre unge (63%) som en årsag til, at de finder samarbejdet frustrerende.

Sætter ord på behov og følelser

En vigtig forklaring på frustrationen i samarbejdet mellem den yngste og de ældste generationer tilbyder Emilia van Hauen, kultursociolog med speciale i unge og generationsmødet på arbejdspladserne:

”De unge er vant til at sætte ord på deres behov og følelser, for det er de blevet opfordret til at gøre af deres forældre, som er de er +50-årige, der selv opdraget til at acceptere hierarki og bundne opgaver. De ønsker noget andet for deres børn – og også for sig selv – men når de står over for en følsom ung kollega, der vil lyttes til, kan det ofte virke provokerende.”

Undersøgelsen viser da også, at hver fjerde ung (26%) finder det sværere at levere en god opgaveløsning i samarbejde med ældre kollegaer, og blandt den del af de unge, som finder samarbejde med ældre udfordrende, er forskel i tilgangen til opgaveløsning den største grund til frustrationen.

En hård omgangstone

Flere unge pointerer, at de oplever ældre kolleger som uvillige til forandringer:

”Der er en overvægt af "sådan har vi altid gjort-løsninger” uden interesse for, om det måske kunne løses på en anderledes måde.”

En anden ung oplever en ”forskel i tilgangen til forandring”, og en tredje siger om de +50-årige:”De er nogle gange for stolte til at lære nye og ­nemmere måder at arbejde på."

Der er blandt de unge også en del, der slår sig på tonen blandt ældre medarbejdere.

En ung beskriver det således:

”De kan til tider sige tingene på en “hård” måde, så det kan blive ubehageligt.”

En anden ung beskriver:

”De ældre har en meget hård omgangstone ­rettet imod unge, der gør arbejdspladsen ubehagelig at være på for unge”

Lærerigt og sjovt at samarbejde

Boomerne er langt mere tilfredse med at sam­arbejde med yngre kollegaer end omvendt. Kun hver tiende +50-årige svarer i undersøgelsen, at de finder det sværere at løse opgaver sammen med en ung.

En klar majoritet (62%) af de adspurgte +50-årige oplever ligefrem deres samarbejde med unge som personligt givende. Næsten lige så mange finder samarbejdet med unge sjovt (61%) og lærerigt (61%).

En +50-årig forklarer:

”De giver indsigt i nye måder at tænke og se tingene på.”

En anden siger om samarbejdet:

”Jeg kan godt lide at lære fra mig.”

Væsentlig færre unge end ældre beskriver ­samarbejdet som sjovt (36%). Til gengæld synes mere end tre ud af fire unge (77%), at samarbejdet med ælde er lærerigt, og to ud af tre (66%) finder det fagligt givende.

Det er de +50-årige, som skal bygge broen til de unge på arbejdspladsen, påpeger Emilia van Haugen:

”De har ’skabt’ det system, de unge skal ind i, så det er deres ansvar at være broen ind. At være nysgerrig på de unge er den bedste måde at agere bro. Til gengæld er det de unges ansvar at gå med over broen,” siger Emilia van Hauen.

Værdifællesskab

Udfordringerne til trods vil parterne faktisk ikke være foruden hinanden, viser undersøgelsen også. Det er en styrke, at en arbejdsplads har ansatte fra flere aldersgrupper, svarer stort set alle.

De deler også på lange stræk værdier med hinanden: Begge generationer svarer ja til, at en arbejdsplads skal tage særlige hensyn til kollegaer med små børn og til kollegaer med specielle madønsker. I begge aldersgrupper er der også en stor andel, der finder det er vigtigt at være på en arbejdsplads, der har en mission og formål, viser undersøgelsen.

Trods aldersspredningen ligner to grupper ­hinanden en del, forklarer Emilia van Hauen:

”Begge aldersgrupper har behov for at være en del af et fællesskab og at få lov til at bidrage til fælles­skabet, så det kan de mødes om,” siger hun.

Boomers versus zoomers

Der opstår både gnister og sød musik, når ­medarbejdere under 30 og de erfarne over 50 tørner sammen på ­jobbet, viser ny undersøgelse. Den unge generation er ­digitalt ­stærkest, og +50-årige er sikre på, de ved bedst.

Men de samles om fælles værdier, siger ekspert. Vi har også besøgt fire kollegaer på Novozymes til en snak om, ­hvordan generations­forskelle på jobbet opleves, når man er ­henholdsvis ’zoomer’ og ’boomer’.

Hvilken gene­ration er du?

At give generationer kæle- og øgenavne er været gjort længe. Hvis du er under 30 år, har du måske oplevet at blive kaldt ’zoomer’. Er du i 50’erne eller 60’erne er du måske blevet kaldt ’boomer’. Boomer-generationen fik sit navn, fordi fødselstallet i den periode var meget højt. Der findes ingen autoritativ afgrænsning af årstallene for ­generationerne.

1945 - 1965 : Boomer-generationen

1965 - 1980 : Generation X

1980 - 1995 : Generation Y

1995 - 2010 : Generation Z

2010 - nu : Generation Alpha

Kilde: Emilia van Hauen

Boomere gør det sværere at levere en god løsning

26% af deltagerne i Teknikerens ­undersøgelse under 30 år oplever, at det er sværere at levere en god ­løsning med +50-årige på holdet.

Spørgsmål: Oplever du, at det er ­sværere at ­levere en god løsning, når du skal ­arbejde sammen med kolleger, der er meget ældre end dig selv?

Ja: 26,4%

Nej: 56,4%

Ved ikke: 17,3%

Teknikerens undersøgelse er ­gennemført i februar 2023 blandt 5.931 medlemmer af TL. Svarprocent: 10,4%.

Relaterede artikler

Flere artikler fra TL