Klædt på til Kaos

Mange års erfaring fra brand og redningstjenesten gjorde det lettere for René Kofod at håndtere kaos, da PFAS blev ­opdaget i Korsør. ­Samtidig har han nydt godt af et roligt sind og et stærk netværk.

Arbejdsliv
Af Ulrik Norup Jørgensen

Pludselig var alles øjne rettet mod en brandskole i Korsør. En række beboere var blevet forgiftet med det stærkt sundhedsskadelige stof PFAS, fordi de havde spist kvæg, der græssede på en forurenet eng.

Midt i det kaos stod René Kofod, områdeleder ved Slagelse Brand og redning.

For det viste sig, at de store mængder PFAS kom fra den lokale brandskole, hvor man tidligere havde brugt giftigt brandslukningsskum.

I løbet af få dage var brandskolen på alles læber og medier, politikere og bekymrede borgere krævede svar.

Et mildest talt turbulent arbejdsår begyndte for René Kofod, da lokale myndigheder kontaktede ham og fortalte om forekomsten af PFAS.

”PFAS? Hvad er det for noget, tænkte jeg. Jeg er hverken kemiker eller biolog – så jeg måtte i gang med at finde ud af, hvad der var op og ned i sagen. Det blev begyndelsen til et år med nogle voldsomt lange arbejdsdage. For det her skulle vi handle på med det samme,” siger han.

Hans første, vigtige opgave var at finde ud af, hvordan PFAS var havnet i udledningen fra brandskolen.

Detektivarbejde

”Vi gik i gang med et større detektiv­arbejde og fik bl.a. lavet en miljøhistorisk redegørelse, der kortlagde hvordan området var blevet brugt gennem tiden og hvilke væsker, der var brugt på grunden,” forklarer han.

Det viste sig, at giften kom fra skum brugt til brandslukning – og giften var sivet ud til den nærliggende eng. Heldigvis havde de et arkiv med bilag helt tilbage til 2001, så de kunne fastslå, at der var tale om skumvæsker brugt i 1980’erne og 1990’erne. Og dermed kunne de tage fat på den store opgave med at begrænse skaderne fra stofferne, der ligger i jorden på brandskolen.

”Det første arbejdsår var ret så hektisk. Alle havde jo mening om, hvad vi skulle gøre – og ikke gøre. Og pludselig skulle jeg til at forstå et helt nyt område, som jeg ikke har beskæftiget mig med før. Det var svært. Jeg kunne jo ikke bare ringe til nogen, som kunne komme og løse det for mig. Der var ingen, der kunne hjælpe med det. Ingen havde de svar, som vi søgte. Vi famlede i blinde og asfalterede vejen, imens vi kørte,” fortæller René Kofod.

Netværk var guld værd

Hans mange år i redningsbranchen kom ham til gode. Han er vant til at operere i kaos.

”Selvfølgelig var det anderledes, fordi der var kaos i lang tid, men jeg var godt klædt på til det. Samtidig har jeg efterhånden opbygget et stor stort netværk omkring – og det har været guld værd,” siger han.

I dag er der mere ro på. Om kort tid åbner der et nationalt testcenter for PFAS på brandskolen i Korsør – og han er i gang med at opføre et permanent rensningsanlæg, der skal rense al vand, der løber ud af grunden.

  • Sagen kort
    I slutningen af 2020 måltes høje kon­cen­trationer af PFAS på Korsør Rensnings-anlæg.
  • En miljøhistorisk redegørelse førte område­leder René Kofod og kollegerne på Slagelse Brand og Redning på sporet af brand­sluk­ningsvæsker brugt i 80’erne og 90’erne.
  • PFAS er en gruppe af fluorstoffer, som stort set ikke nedbrydes i naturen.
  • Der er efter fundet i Korsør fundet PFAS-stoffer i hele landet. Seneste har Naturstyrelsen fundet koncentration i græsprøver på 60 af 67 undersøgte arealer i Danmark.

Relaterede artikler

Flere artikler fra TL