Kurven er knækket – reallønnen stiger igen

Pæne lønstigninger og en markant lavere inflation betyder, at reallønsstigningerne er tilbage efter sidste års store dyk.

Arbejdsliv
Udvikling i TL'ernes realløn i de seneste 10 år. Reallønnen er indkomst renset for inflation - dvs. den reelle købekraft. Illustration: Thomas Thorhauge
Af Susanne Bruun

3,17% er TL’ernes lønninger i gennemsnit steget i det forgangne år. Det er bedre end året forinden, hvor tallet var 2,95%.

Men 2022 var inflationen på 11,1%, hvor den var blot på 0,9% i september 2023, og det betyder, at både offentligt- og privatansatte medlemmer af Teknisk Landsforbund i det seneste år har ­oplevet pæne reallønstigninger, hvilket var ­tiltrængt efter et år, hvor alle oplevede markante dyk i realløn og dermed i købekraft.

Reallønnen er et udtryk for, hvor meget du kan købe for din løn, i takt med at priserne stiger. For at sikre din realløn skal lønnen stige lige så meget som prisudviklingen

Ansatte i det private, samt i kommuner og ­regioner, fik i 2023 en reallønsstigning på 2,3%, hvor ansatte i staten fik en stigning på 1,7%.

”Det er skridt i den rigtige retning. Men der skal stadig indhentes reallønsstigninger i de kommende år, for at kompensere for den store udhuling af reallønnen, vi oplevede i 2022,” siger Dana Sofie Andreasen, politisk konsulent og ansvarlig for Teknisk Landsforbunds årlige lønstatistik.

Sammenlignet med tidligere år er forskellen mellem lønstigningerne i hhv. det offentlige og det private ikke så store. Privatansatte medlemmer fik i 2023 i gennemsnit en lønstigning på 3,2%, ­hvilket er på samme niveau som ansatte i kommuner og regioner, mens statsansatte fik en lønstigning på 2,6%.

Et godt resultat?

Teknikeren har spurgt Jakob Ove Madsen, som er formand for Fagpolitisk udvalg i Teknisk Landsforbund, om han er tilfreds med årets resultat:

"Vi gik meget tilbage sidste år og det skal altså indhentes nu. Selv om årets reallønstigninger er pæne, så kræver det flere gode år, før vi er tilbage på niveauet før krisen. Som fagforening arbejder vi for, at vores medlemmer som minimum bibeholder samme købekraft, men også gerne at den øges, og her skal vi have alle faggrupper med. Lige nu står vi på dørtrinnet til OK24 (de offentlige overenskomstforhandlinger 2024) og vi er ganske bevidste om den stigning det private erhvervslivs arbejdstagere har oplevet. Vi ser selvfølgelig gerne, at det smitter af på de offentligt ansattes løn."