Nu skal du til at registrere din arbejdstid

Fra 1. juli skal vi alle sammen til at registrere vores arbejdstid. Men hvorfor skal vi nu det? Og hvad betyder det for dig, som medarbejder? Vi har bedt TL’s advokat Byrial Rastad Bjørst om at forklare de nye regler.

Arbejdsliv
Illustration: Thomas Thorhauge.
Af Ulrik Norup Jørgensen

Hvad er det præcist, der kommer til at ske 1. juli?

”Fra den dato skal alle virksomheder have opsat et system, der registrerer alle medarbejdernes arbejdstid. Og det betyder, at hver enkelt medarbejder skal registrere arbejdstiden – altså hvornår de møder ind, hvornår de går hjem samt det arbejde de udfører udenfor arbejds­pladsen.”

Gælder det alle arbejdspladser?

”Ja, i udgangspunktet gælder det alle medarbejdere på alle virksomheder – og det er uanset størrelse. Der er kun nogle enkelte undtagelser – f.eks. enkeltmandsvirksomheder uden ansatte og den øverste chef i en virksomhed.”

Hvorfor kommer det nu?

”Reglerne om arbejdstid har vi haft længe, men for at sikre overholdelse har EU stillet krav om tidsregistrering. Lige nu gør rigtig mange danske arbejdspladser deres ypperste for at sikre de bedste arbejdsvilkår for medarbejderne, men der er desværre stadig rigtig mange, som ikke rigtig virker til at tage det alvorligt. Og derfor har man fra europæisk side set sig nødsaget til at indføre strammere regler på området – og det er vi grundlæggende tilfredse med.”

Men er det ikke blot en bureaukratisk byrde for den enkelte medarbejder?

”Jo, det giver lidt ekstra besvær for den enkelte medarbejder, men vi mener alligevel, at det er en rigtig god ting, at det bliver indført.  Lige nu har vi 1 mio. sygedage om året pga. psykisk belastning på arbejdspladsen – det er et vanvittigt højt tal. Men med den systematiske tidsregistrering, vil det blive mere tydeligt for den enkelte med­arbejder, hvor mange timer, der arbejdes – og ikke mindst, hvornår på døgnet, at medarbejderne er i gang. Forhåbentlig vil vi på den måde kunne få mere fokus på arbejdspres og det psykiske arbejdsmiljø.”

Hvordan kommer tidsregistreringen til at foregå?

”Det er op til den enkelte arbejdsplads. Det kan i princippet gøres på alle måder – det behøver ikke være digitalt. Der er dog nogle ­be­­tingelser, som virksomhederne skal leve op til – f.eks. at alle medarbejdere altid kan se deres egne op­­lysninger.  Og medarbejderne skal registrere, hvornår de møder ind og går hjem – det er bl.a. for at sikre, at reglerne om ugentligt fridøgn og at ­reglerne om hviletid for den enkelte overholdes.”

Hvad sker der, hvis jeg ikke registrerer min tid?

”Først og fremmest er det din arbejdsgivers ansvar, at din arbejdstid registreres. Så hvis du ikke registrerer din tid, så er jeg ret sikker på, at din arbejdsgiver vil tage en snak med dig om dette. Det er ikke en mulighed at undlade at registrere tiden.”

Ny lov om registrering af arbejdstid

Et flertal i Folketinget vedtog i januar 2024 et lovforslag, om ændring af arbejdstidsloven. Lovforslaget betyder bl.a., at arbejdsgivere skal registrere medarbejdernes arbejdstid, som beskrevet i EU’s arbejdstidsdirektiv.

Formålet er at sikre, at regler om maksimal ugentlig arbejdstid og hviletid overholdes, så medarbejdere ikke overbelastes af for meget overarbejde.

Mange tidsregistrerer allerede i dag, og med forslaget har den enkelte arbejdsgiver frihed til selv at finde en metode, der passer til den pågældende virksomhed.