Øget frihed til at bijobbe

Nye EU-regler gør det nemmere for dig at have et job ved siden af dit primære arbejde.

Arbejdsliv
Illustration: Thomas Thorhauge

Har du haft tanken om at arbejde ved siden af dit nuværende job? Hvis ja, så er du ikke alene. Men indtil for nylig, har det været svært. De fleste ansættelseskontrakter har nemlig indeholdt et direkte forbud mod bibeskæftigelse. Men det er nu ændret.

Vi har spurgt TL’s faglige chef Anton Kraev Christensen, hvilke muligheder den nye ‘lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår’ giver dig som lønmodtager.

Hvad går de nye regler ud på?
”Reglerne udvider arbejdsgivernes for­pligtelse til at informere medarbejdere om deres ansættelsesvilkår i kontrakterne – og samtidig er det nu forbudt at begrænse bibe­skæftigelse. Dermed har arbejdsgivere i udgangspunktet ikke ret til at ­forbyde bibeskæftigelse, så længe medarbejderen kan arbejde i sin sædvanlige arbejdstidsplan. Dette forbud gælder dog ikke, hvis det pågældende arbejdes karakter er uforenelig med bibeskæftigelse.

Hvad er et bijob?
”Bibeskæftigelse kan tage mange former; lige fra weekendjob og freelancing til selvstændig virksomhed og bestyrelsesposter. Det centrale kendetegn ved et bijob er, at det finder sted uden for den normale arbejdstid i ens primære job. Så kort sagt et job ud over dit normale job.”

Er der nogle bijobs, som man alligevel ikke kan tage?
”Selvom reglerne generelt tillader bijob, kan der dog være visse begrænsninger. Der kan f.eks. være hensyn til sundhed og sikkerhed, beskyttelse af forretningshemmeligheder og at du ikke har et bijob med en interessekonflikt i forhold til dit primære job. Og så skal bijobbet selvfølgelig kunne hænge sammen ift. dit primære job – og ansættelse hos virksomhedens konkurrenter, kunder og lign. skal i udgangspunktet ikke finde sted.

Gælder reglerne for alle?
”De nye regler om bijob gælder ikke automatisk alle medarbejdere, som er omfattet af kollektive overenskomster. Disse overenskomster sikrer allerede omfattende beskyttelse af med­arbejderne i forhold til bijob.

Men hvad nu, hvis kontrakten lige nu siger noget andet?
”Hvis din nuværende ansættelseskontrakt indeholder et absolut forbud mod bibeskæftigelse, er det vigtigt at bemærke, at et det forbud nu er i strid med de nye regler. Derfor før din arbejdsgiver lave et tillæg til kontrakten for at bringe den i overensstemmelse med de nye regler.

Hvad nu, hvis min arbejdsplads ikke tillader mig at bijobbe?
”Hvis de nye mindstevilkår, herunder forbud mod begrænsning af bibeskæftigelse, ikke overholdes, kan du kræve en godtgørelse. Og her står vi som fagforening naturligvis klar til at hjælpe dig med at vurdere, om din ansættelseskontrakt og evt. begrænsning i bibeskæftigelse er i overensstemmelse med de nye regler. Så tøv ikke med at spørge os om råd.”  

Ny lov om bibeskæftigelse

  • Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår er en dansk konkretisering af nye EU-regler, som skal sikre større gennemsigtighed om bl.a. arbejdsvilkår på tværs af Europa.
  • Som noget nyt indeholder reglerne en række minimumskrav til medarbejdernes ansættelsesvilkår.
  • Loven, som trådte i kraft 1. juli 2023 gælder for alle ansatte med en arbejdstid på mere end tre timer i gennemsnit pr. uge.
  • Har du spørgsmål til den nye lov, kan du ringe til TL på telefon: 3343 6500.

Relaterede artikler

Flere artikler fra TL