Robot gør transport af blomster mere klimavenlig

Hvordan udnytter du pladsen i en lastbil optimalt - og samtidig skåner medarbejdere for masser af ensartede løft? Automationsteknolog Silas Olausen fandt løsningen.

Teknologi
Video: Hung Tien Vu
Af Mikkel Meister

Opgaven

Når du køber en potteplante i supermarkedet, snupper du den som regel fra en hylde på en blomster-container. Logistikvirksomheden Alex Andersen Ølund A/S fragter hver dag fyldte containere fra gartnerierne og ud til butikkerne og de tomme containere retur igen. Hvis ikke hylderne pilles af containerne og stables mere effektivt sammen, kommer lastbilerne til at trille rundt med i masse luft i lastrummet.

Hos automationsvirksomheden Egatec A/S har automationsteknolog Silas Olausen haft ansvaret for PLC-programmeringen af Alex Andersen Ølunds nye robotanlæg Roberta. I anlægget sørger tre robotter for at automatisere opgaven med at skille blomstercontainerne ad og stable 60 hylder oven på hinanden for at udnytte pladsen i lastbilen optimalt. Dermed slipper medarbejderne for mange ensartede og ikke-ergonomiske løft i hverdagen.

Løsningen

En blomstercontainer består af en bundvogn, et antal hylder med kroge i hjørnerne, der klikker ned i fire hjørnestolper. Containerne har en hård hverdag, og skader kan gøre det besværligt at skille dem ad.

”Det kan være skæve hylder med bøjede kroge og stolper, der sidder så godt fast, at de nærmest skal slås løs med en hammer. Robotten prøver at løfte hylden ud af containeren, og så siger det ’bang’, fordi hylden sidder fast,” fortæller Silas Olausen.

Egatec står bag hele robotanlægget, og Silas Olausen har arbejdet tæt sammen med kolleger og med kunden. Først forsøgte de at pille hylder ud ved blot at lade robotten vinkle hylden på en bestemt måde. Det virkede kun nogle gange. Robottens griber er nu udstyret med tre laser-afstandssensorer, der måler afstande til hylden. Ud fra dem beregner PLC’en den optimale vinkel, den aktuelle hylde skal afmonteres med for at undgå at hænge fast. Det får robotten herefter besked om - den agerer på de kommandoer, Silas Olausens PLC-kode dikterer.

”Vi har bevidst valgt at gøre robotten ’dum’, så alle beregninger udføres på PLC’en,” siger Silas Olausen.
De tomme containere – typisk med 4-5 hylder på – føres ind i robotcellen via et indtræk. En opsamlingsstation løfter containeren fri af gulvet, og nu afmonterer den første robot de øverste forlængere på vognens hjørnestolper samt deres hylder.

Resten af containeren møder en ny robot, der piller hver hylde af, og den ”afpillede” vogn er nu klar til at få fjernet stolperne. Efter afmontering placeres de i bundvognen, men nu vendt 180 grader. Nu kan en robot stable op til 60 hylder på vognen. Til sidst sætter en strappemaskine en strop om hjørnestolperne, så de fastholdes under transport. Silas Olausen arbejder stadig på at forfine systemet. Kundens ambition er at kunne sælge det til andre logistikvirksomheder og gartnerier i Europa.

”Det er nok det største I/O-rack, jeg har været med til at lave. Der er mange sensorer, motorer og frekvensomformere, som skal kommunikere med hinanden. Det har været en utroligt spændende og udfordrende opgave.”

Silas Olausen

  • Automationsteknolog hos Egatec A/S
  • Uddannet fra EAL i 2020
  • 27 år
  • Bosat i Stoholm i Jylland