Du har ret til ny kontrakt: Nye regler om ansættelsesbeviser for lønmodtagere

Fra 1. juli træder den nye ansættelsesbevislov i kraft. Det har en række nye krav til ansættelsesbeviser med sig. Her er, hvad de nye regler går ud på.

TL Nyt
Af Redaktionen

Er du lønmodtager, så kender du formentlig udemærket til et ansættelsesbevis.

Det lille, men vigtige, bevis for din ansættelse i den pågældende virksomhed - og ikke mindst de betingelser, du er ansat under og har skrevet under på.

Fra den 1. juli i år bliver der stillet nye krav til beviset.

Mest bemærkelsesværdigt er kravet om, at ansatte fremover skal have sit ansættelsesbevis i hånden indenfor 7 dage. Det er i modsætningen til tidligere, hvor arbejdgiver havde en måned til dette.

En ny hovedregel er også, at arbejdsgiver ikke kan forbyde arbejdstager at have bijob, medmindre bijobbet har en karakter, der strider med og eller er konkurrerende med primærarbejdet. Der skal således være en god grund, hvis arbejdsgiveren lovligt skal begrænse arbejdstagers frihed til at “bijobbe”.

Advokat ved Teknisk Landsforbund, Byrial Rastad Bjørst, er glad for de nye regler, der, mener han, styrker ansattes rettigheder og stiller dem bedre.

“Det er et stort fremskridt, at man nu skal have sin kontrakt så hurtigt, fordi det gør det lettere at sikre løn- og ansættelsesforhold. Man får hurtigt at vide, hvad der egentlig gælder for én,” siger han.

Af andre krav kan nævnes, at der fremover stilles flere krav til, hvilke oplysninger ansættelsesbeviset indeholder.

De nye regler gælder alle lønmodtagere, der har 3 eller flere timers ugentlig arbejdstid. Er man ikke fastansat, men eksempelvis tilkaldevikar, har man krav på et ansættelsesbevis, uanset hvor mange timer, man arbejder.

De nye regler følger af et EU-direktiv fra 2019.

Er du i tvivl om, hvad det betyder for dig - eller er der opstået spørgsmål, du ikke kan finde svar på, så kontakt Teknisk Landsforbund og lad os hjælpe dig.