Fritvalgsordningen stiger igen

Den 1. marts stiger fritvalgsordningen igen for langt de fleste på vores private overenskomster. Stigningen går fra 7 til 9%.

TL Nyt
Af Ulrik Norup Jørgensen

Nu stiger fritvalgsordningen igen på de fleste private TL-overenskomster. Som en del af overenskomstaftalerne sidste år for det private arbejdsmarked, blev det forhandlet hjem, at fritvalgsordningen skal stige fra 7% til 9% pr. 1. marts 2024.

Dermed kan du måske se frem til at få glæde af det om kort tid.

”Fritvalgsordningen har nu en sådan størrelse, at den samlet set svarer til mere end en ekstra månedsløn, når du regner den ud på et kalenderår. Det er en ikke ubetydelig størrelse, som teknikerne råder over på baggrund af de overenskomster, som vi har forhandlet hjem, ” siger Tonni Reiche Vangsted, der er driftschef for Rådgivning og Forhandling i TL.

Du kan blandt andet aftale at bruge din fritvalgskonto til at:

  • Få udbetalt som et ekstra beløb, når du holder ferie eller anden frihed
  • Finansiere barnets 2. hele sygedag
  • Få udbetalt et beløb når du afholder børneomsorgsdage
  • Finansiere seniordage i forbindelse med aftale om en seniorordning
  • Betale ekstra ind til din pension
  • Få beløbet udbetalt løbende hver måned sammen med lønnen

Du optjener til din fritvalgskonto hver måned, og det skal være synligt på din lønseddel, hvor meget du optjener-/har optjent eller får udbetalt på/fra din fritvalgsopsparing.

Har du ikke en fritvalgsordning i dag, så kan du læse mere om fritvalgsordningen i vores tidligere artikel om samme emne, og ellers kan du kontakte os på fagforeningen@tl.dk så vi kan undersøge omstændighederne nærmere.

For at være berettiget til at modtage fritvalgsordning kræver det, at der er overenskomst på din arbejdsplads, og at du arbejder som tekniker, hvilket er nærmere udspecificeret på denne liste, hvad der dækker over betegnelsen tekniker og kreativ specialist.