Ny overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger i kommunerne

Teknisk Landsforbund har indgået forlig på overenskomsten for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger i kommunerne.

TL Nyt
Af Kasper Schultz Lund

Aftalen gælder for 2024 og 2025.

Aftalens hovedpunkter er:

  • Pensionsprocenten hæves med 1,04% til 18,77%.
  • Medlemmer kan vælge at få den del af pensionsbidraget, som overstiger 15%, udbetalt som løn = 3,77%.
  • Vagtbetaling: Fredag- søndag hæves til 686,35 kroner. Mandag – torsdag hæves til 451,66 kroner.
  • Grundlønstillæggene på trin 37, 42, 45 og 48 er hævet med et årligt beløb på 2.000 kroner.
  • Opt-out-aftale:

Med virkning fra 1. juli 2024 er der indgået en opt–out aftale, som følge af at rådighedstid vil blive medregnet som arbejdstid ifølge den nye arbejdstidslov. Det betyder ikke, at din lønnen bliver hævet, men kun at rådighedstiden registreres og opgøres som arbejdstid. I dag er der et maksimum på den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 48 timer. Med den nye måde at opgøre arbejdstiden på, vil man, på 2 arbejdsdage med efterfølgende rådighedsvagt, have opnået en arbejdstid på 48 timer. Opt-out aftalen hæver den gennemsnitlige ugentlige maksimale arbejdstid til 72 timer, og det bliver derved muligt forsat at bruge rådighedsvagter. Det er ikke hensigten, at aftalen skal øge din gennemsnitlige effektive arbejdstid.

Læs hele forhandlingsprotokollen her.