Ny overenskomst for byggeri, miljø, energi og kultur i kommunerne

Onsdag aften – efter 11 timers afsluttende forhandling – indgik Teknisk Landsforbund forlig på forbundets største kommunale overenskomst BMEK for medlemmer, der arbejder med byggeri, miljø, energi og kultur.

TL Nyt
Af Susanne Bruun

Aftalen gælder for 2024 og 2025, og har en samlet ramme på 8,8% til løn og andre tiltag. De generelle lønstigninger lander i aftalen på 6,51% inklusiv reguleringsordningen og de første 4% lønstigninger kommer allerede i april 2024.

I aftalen er der lagt op til, at 2% af rammen på de 8,8%, skal udmøntes via organisationsforhandlinger, og det er de forhandlinger, som Teknisk Landsforbund landede i går aftes.

Her er nogle af hovedpunkterne i aftalen:

  • TL har mange kreative specialister – også i kommunerne. Dette bliver nu synligt i overenskomsten, da vi har indført tre løntrin særligt for specialister og ledere. Ansatte i alle overenskomstens faggrupper har mulighed for at forhandle om indplacering på disse løntrin, hvis de har specialistopgaver eller lederansvar.
  • Pensionen er hævet med 2,02% så den kommer op på 19,32%. Samtidig er grænsen for frit valg sænket fra 15,79% til 15,0%, hvilket giver hver enkelt medlem mulighed for at veksle 4,32% af deres pension til løn, hvis de ønsker det. Den individuelle fleksibilitet har medlemmerne efterspurgt, og det giver mulighed for at tilpasse økonomien til forskellige livsfaser.
  • Grænsen for hvornår man ikke længere kan få betaling for overarbejde er hævet, således at det kun er ansatte på grundlønstrin 41+5.900 kr. og derover, der er på ”ingen højeste arbejdstid”.
  • Alle på overenskomsten får en lønstigning på 1.517 kr. årligt (eller 126 kr. pr måned) oveni de 6,51%, som er aftalt i det generelle forlig.

Læs hele forhandlingsprotokollen for BMEK-området her