Ny overenskomst for Byggeri, Miljø og Energi i regionerne

Teknisk Landsforbund har indgået forlig med RLTN på overenskomsten for medlemmer, der arbejder med Byggeri, Miljø og Energi i regionerne. Den nye overenskomst tilgodeser blandt andet medlemmernes pensionsopsparing.

TL Nyt
Af Kasper Schultz Lund

Aftalen gælder for 2024 og 2025 og har en samlet ramme på 8,8% til løn og andre tiltag. De generelle lønstigninger lander i aftalen på 6,53% inklusiv reguleringsordningen og de første 4% lønstigninger kommer allerede i april 2024.

I aftalen er der lagt op til, at 2% af rammen på de 8,8%, skal udmøntes via organisationsforhandlinger.

Aftalens hovedpunkter er:

  • Forhøjelse af pensionsprocenten fra 17,32% til 19,56%
  • Forhøjelse af pensionsprocenten for elever fra 15% til 16%
  • Sænkelse af grænsen for fritvalg til 15% af pensionen.
  • Fjernelse af pensionskarensen på 19 år (25 år for elever), så ansatte får pension fra ansættelsens start.

Læs hele forhandlingsprotokollen her.