Ny overenskomst giver højere løn

Søndag landede en aftale om en toårig overenskomst for ansatte i staten. Aftalen indeholder mere i løn, og en styrkelse af tillidsrepræsentantssystemet, som TL har fået med i aftalen.

Arbejdsliv
Af Ulrik Norup Jørgensen

Den nye overenskomstaftale for statslige ansatte blev præsenteret søndag eftermiddag. Aftalen skal bl.a. lægge rammen for lønudviklingen for 170.000 statsansatte. Og med aftalen stiger lønnen i 2024 og 2025 med tilsammen 8,8 procent, og der kan komme yderligere lønstigninger. Den første stigning kommer allerede i april 2024.

”Det er godt, at der er landet en aftale om rammen for overenskomsterne på statens område. Vores forhandlere har knoklet for at få aftalen i hus, og nu kan vi komme videre i kommuner og regioner, så vi forhåbentlig kan nå i mål med alle overenskomsterne i de kommende uger,” siger Jannik Frank Petersen, forbundsformand i TL.

Udover stigningen i løn skal også nævnes:

  • En opsparingsordning, som giver fleksibilitet til, at den enkelte kan vælge at veksle en del af pensionsindbetalingen til løn – såfremt pensionsprocenten er høj nok.
  • Muligheden for at opspare frihed. Aftalen giver mulighed for at opspare afspadsering og særlige feriedage til senere afvikling. Opsparingen kan udgøre op til 15 dage i alt, og aftalen træder i kraft 1. april 2025.
  • Yderligere lønnet barsel – 3 uger - til partneren til den gravide.


Aftalen rummer også et markant aftryk fra TL, nemlig en styrkelse af tillidsrepræsentantsystemet, hvor tillidsrepræsentanter fremover får mulighed for at møde alle nye ansatte på offentlige arbejdspladser.

”Det er et forslag, vi har udformet og båret til forhandlingsbordet – og jeg er rigtig stolt over, at vi har fået det med i aftalen. Det er en klar styrkelse af det enormt vigtige arbejde, som tillidsrepræsentanter udfører landet over hver dag,” siger han.

Forhandlingerne fortsætter
I de kommende uger vil en række andre overenskomster blive forhandlet på plads, og hvis alt går vel, så indsender TL en konfliktvarsel i slut februar/start marts, som er en obligatorisk del af processen med overenskomstforhandlinger.

En vigtig detalje i denne forbindelse er, at når konfliktvarslet er sendt, er det ikke længere muligt at melde sig ud. Dette er helt normal procedure, da konfliktkassen i tilfælde af konflikt efterfølgende skal fyldes op igen af medlemmerne. Det er hele tiden muligt at melde sig ind, men hvis man først melder sig ind efter, at konfliktvarsel er sendt, så kan man ikke modtage konfliktstøtte.