OK23: Større tilskud til selvvalgt efteruddannelse

Fremover kan teknikere, der er omfattet af TL-overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund få større tilskud til selvvalgt efteruddannelse.

TL Nyt
Af Redaktionen

Fra den 1. september 2023 kan medlemmer, som er omfattet af TL-overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund, få dækket op til 100 % af deres bruttoløn, når de søger tilskud til selvvalgt efteruddannelse i TL-fonden.

Det betyder, at for selvvalgt efteruddannelse, der er ansøgt og afholdt efter 1. september 2023, udgør løntilskud - inklusiv eventuel offentlig løntabsgodtgørelse - 100% af den sædvanlige tidsløn (inklusiv pension, ferietillæg og fritvalgskonto).

Kompetencefonden giver nu desuden 100 % tilskud til dækning af medarbejderens løntab ved selvvalgt efteruddannelse, hvis kurset er ansøgt og afholdt efter 1. september 2023.

Selvvalgt efteruddannelse betyder, at medarbejderen selv finder og planlægger sin efter- eller videreuddannelse.

Find relevant efteruddannelse, der kan søges tilskud til, på TL’s hjemmeside .