OK24: Det skal du vide i tilfælde af konflikt

Opstår der konflikt i overenskomstforhandlingerne - OK24 – kan du her blive klogere på, hvad det får af betydning.

TL Nyt
Af Kasper Schultz Lund

TL er en fagforening hvor medlemmerne støtter op om hinanden på tværs af fagligheder og brancher – også når der opstår en konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Skulle der opstå konflikt som en del OK24, så er der en række ting, du skal være opmærksom på.

Overenskomstforhandlingerne - OK24 - på det offentlige arbejdspladser i Staten, Regioner og Kommuner er i fuld gang, og det ser lovende ud med konstruktive og gode forhandlinger. Vi venter, at vi inden for få uger ved, hvornår medlemmerne på TL’s 11 offentlige overenskomster skal stemme om resultatet af forhandlingerne. Det vi kalder urafstemning.

Hvis urafstemningen ender med et nej, så opstår der konflikt, og cirka 14 dage eter afstemningsresultatet er kendt, vil TL, sammen med de andre forbund, sende medlemmer i strejke. I første omgang vil det være 10% af medlemmerne i det offentlige, som vil blive udvalgt til at strejke på vegne af kollegerne.

I den situation har vi i TL besluttet, at strejkende kolleger vil modtage konfliktstøtte af fællesskabet (konfliktfonden) med hvad der svarer til fuld løn (uden pension). 

Optrappes konflikten med lockout fra arbejdsgiverne, eller udvides antallet af strejkende, er udgangspunktet, at alle strejkende medlemmer på TL’s overenskomster på statslige, regionale og kommunale arbejdspladser modtager 1.050 kroner om dagen i konfliktstøtte af fællesskabet.

For at forberede ovenstående situation, kan TL, som en del at den normale forhandlingsproces, sammen med de andre fagforeninger, vælge at fremsende et konfliktvarsel. Det er aftalt at et sådant varsel skal sendes den 20. marts, hvis forligsmanden ikke har fremsat et mæglingsforslag.

I den situation har TL brug for at stå så stærkt som muligt i en konfliktsituation, og derfor vil udmeldelse ikke være muligt i den periode, konflikten pågår. 

Det vil være indtil overenskomsten er stemt igennem, eller regeringen har grebet ind og stoppet konflikten via et lovindgreb.