Så er kongressen i gang

Med fanemarch og morgensang blev Teknisk Landsforbund 51. kongres i dag skudt i gang i Odense Congress Center

TL Nyt
På TL's kongres 2023 skal der gøres status på de seneste tre år og defineres nye målsætninger og milepæle for Teknisk Landsforbunds videre arbejde.
Af Susanne Bruun

Godt 200 delegerede, gæster og ansatte har sat hinanden stævne i Odense i denne weekend for at gøre status på de seneste tre års arbejde og lægge linjerne for Teknisk Landsforbunds fremtidige arbejde.

Forbundsformand Jannik Frank Petersen lagde i sin velkomst vægt på, at dette er en af de vigtigste begivenheder i TL.

"Det er her vi kigger hinanden i øjnene. Her vi gør status. Og her vi definerer retningen fremover." 

I forhold til kongressen i 2020, hvor der var kampvalg om formandsposten og hvor der blev truffet vidtrækkende beslutninger om nedlæggelse af lokalafdelinger samt en ny politisk og administrativ struktur, ser programmet for 2023-kongressen mere fredelig ud.

Temaet for årets kongres er ’Drømme for fremtiden’.

På kongressens første dag lørdag er der således lagt op til en åben diskussion af ønskerne til fremtidens arbejdsliv set i lyset af det nuværende arbejdsmarkeds udfordringer.

Blandt emnerne er ønsket om et mere fleksibelt arbejdsliv, den stigende mangel på grøn arbejdskraft og behovet for uddannelse hele livet.

I morgen søndag skal de delegerede stemme om lovforslag og beslutningsforslag og vælge forbundsformand for næste kongresperiode.

Jannik Frank Petersen genopstiller til en ny 3-årig periode, og der er ingen modkandidater.

Læs dagsorden for kongres 2023