Skal du som privatansat selv forhandle løn?

Den nye overenskomstaftale for det private område har åbnet for nye muligheder for at forhandle løn i fællesskab.

TL Nyt
Af Ulrik Norup Jørgensen

Det har indtil videre været normen at ansatte på private arbejdspladser selv har forhandlet løn, men det kan ændre sig nu. For med den nye overenskomstaftale på det private område, OK23, er der blevet åbnet for, at medarbejdere på de fleste overenskomster kan forhandle deres løn kollektivt.

Der kan aftales kollektive lønforhandlinger, hvis der er valgt en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Og så skal der være enighed om det. Hvis enten virksomheden eller jer som ansatte ikke er interesseret i det, så kan der ikke være kollektive lønforhandlinger.

Ved kollektive lønforhandlinger forhandler tillidsrepræsentanten på vegne af hele den samlede tekniker medarbejdergruppe. Det kan også være en kombination af både kollektive og individuelle lønforhandlinger. Her vil tillidsrepræsentanten f.eks. forhandle en pulje, eller en minimumssats med virksomheden, og efterfølgende vil der være lønforhandlinger for hver enkelt.

Afviser virksomheden at indgå en aftale om kollektiv lønforhandling, så er udgangspunktet en individuel lønforhandling. 

Tillidsrepræsentanten får bedre indsigt
Som en del af aftalen, er det nu også muligt for tillidsrepræsentanten at bede om oplysninger om en række forhold om virksomhedens økonomi, som produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter, som bl.a. ordrebeholdning, markedssituation, produktionsforhold m.v.

Oplysninger kan bruges til de kollektive lønforhandlinger eller til at understøtte kollegerne i de individuelle forhandlinger. Ledelsen har pligt til at efterkomme anmodning om information.

Kollektivt aftalt løn er så nyt, at TL forventer, at det for manges vedkommende stadig vil være en den enkelte medarbejder, der forhandler sin egen løn. Fremadrettet skal vi dog forvente, at lønnen højst sandsynligt i øget grad bliver aftalt kollektivt.

På en del virksomheder er der endnu ikke valgt tillidsrepræsentant. Her er det muligt at få os til at hjælpe og støtte med det samme, men vi har dog ikke samme adgang til de værktøjer, som er nye i overenskomsten - f.eks. oplysningerne om virksomhedens økonomi. Derfor er det altid at foretrække, at der findes en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen – og vi hjælper også gerne med at få valgt en tillidsrepræsentant.

Hvordan ved du, hvad du skal gøre?
Er du i tvivl om, hvorvidt du selv skal forhandle din egen løn, så kontakt din tillidsrepræsentant. Hvis du ikke har en TR, så kontakt os

Hvis du skal forhandle løn selv, så kan du læse mere om lønforhandlinger her:

Og se vores guide til de konkrete forhandlinger her 

 

Relaterede artikler

Flere artikler fra TL