Syv tiltag for et bedre indeklima

Bygninger med skadeligt indeklima har store konsekvenser for borgernes helbred og trivsel.

TL Nyt
Børns hjernekapacitet påvirkes af det dårlige indeklima. Samme skæbne lider andre, der opholder sig i skrantende offentlige bygninger. Foto: Colourbox.
Af Kasper Schultz Lund, Ditte Damsgaard

572 millioner kroner. Så stor en gevinst kan renoveringer og mindre energispild indbringe samfundet.

Dertil kommer en mindre klimabelastning og bedre helbred og trivsel.

Undersøgelser viser f.eks., at folkeskoleelever i et usundt indeklima kan gå glip af indlæring svarende til helt op til et års skolegang.

Der er altså god grund til at omstille offentlige bygninger til såkaldt nulemissionsbygninger - ikke-klimabelastende bygninger med et sundt indeklima.

Teknisk Landsforbund fremlægger sammen med en række andre organisationer og foreninger en plan med syv konkrete mål og tiltag for at sikre et bedre indeklima.

Plan for nulemissionsbygninger

  1. Et overblik over de offentlige bygningers tilstand.
  2. Et klart mål for renovering og reduktion af det offentlige energiforbrug.
  3. Minimumskrav for indeklimaet i alle offentlige bygninger.
  4. En plan for hvordan varmeforsyningen til offentlige bygninger skal gøres grøn ved at konvertere samtlige olie- og gasfyr i den offentlige sektor til grøn varme inden 2030.
  5. En vej til at bringe offentlige bygninger ind i den digitale tidsalder.
  6. Et krav om systematisk gennemgang og udskiftning af ineffektive tekniske installationer.
  7. En markant forbedring af vilkårene for, at kommuner og regioner kan øge tempoet for energiforbedringer.

Kommunernes uforløste potentiale

Kommunerne kan med rentable investeringer renovere 8 ud af 10 bygninger op til energimærke A, B eller C – og reducere 80.000 ton CO2 årligt og forbedre bygningernes indeklima i processen. Samtidig kan der hentes en gevinst på ca. 572 mio. kr. årligt. Det vil kræve en investering på 5,4 mia. kr.


Kilde: Transition 2022: Vurdering af kommunale bygningers energieffektivitet og indeklima.