Ny generation på vej: Guide til at få ny kollega ombord

Den ny generation på arbejdsmarkedet vil gerne bidrage og gøre en forskel, men tvivler på egne evner og frygter stress.

TL Nyt
Video: Colourbox
Af Ditte Damsgaard

At bruge sine kompetencer i et godt socialt og fagligt fællesskab hører for de yngste på arbejdsmarkedet til de vigtigste elementer i et attraktivt job.

Det viser en rapport fra FH, som netop er udkommet.

Rapporten er lavet på baggrund af ekspertinterviews, fokusgrupper og surveys.

Arbejdet skal bidrage til spændende oplevelser, personlig udfoldelse, følelsen af at gøre en forskel – og gerne give en høj løn, lyder det i rapporten.

52 % svarer, at arbejdet er attraktivt, når de laver noget, de er gode til, og 47 % vil gerne indgå i gode samarbejder med kolleger.

”Det handler om at gøre en forskel og have et godt arbejdsmiljø, så det ikke føles forfærdeligt at tage på arbejde fem dage om ugen, som de fleste af os jo nok ender med at gøre,” lyder det fra Jesper 25 år, elev på teknisk EUD og deltager i uddannelsen.

Kun 15 % ønsker at arbejde så lidt som muligt eller gå tidligt på pension.

Frygter stress og pres

De unge frygter også et presset arbejdsliv og en travl hverdag. 27 % af de unge i job svarer, at de ikke magter andet end arbejde i hverdagen, og 24 % svarer, at arbejdet i høj grad eller meget høj grad gør dem stressede.

En af rapportens hovedkonklusioner er, at tæt på halvdelen bekymrer sig om at blive stressede og mangle overskud i hverdagen, og 40 % er i høj eller meget høj grad ensomme på jobbet.

Mere end hver tredje tror desuden, at de får svært ved at leve op til de faglige forventninger. Den nye generation på arbejdsmarkedet er altså ikke fagligt selvsikre og er skræmte over arbejdslivet.

De er bekymrede for, om de er dygtige nok, og at arbejdet fem dage om ugen vil opsluge hele deres tilværelse, så de ikke har overskud.

Hos Teknisk Landsforbund hilser forbundsformand, Jannik Frank Petersen, rapporten velkommen.

”Det er rigtig vigtigt, at vi er åbne over for de udfordringer, vi hver især går og har. Det er ikke sikkert, at vi bekymrer os om de samme ting på tværs af generationer ude på arbejdspladserne, hvilket kan være med til at skabe en unødvendig afstand imellem os. Ved at vi bliver klogere på hinanden, kan vi også bedre forstå hinanden - og i sidste ende gøre noget for, at vi alle trives bedst muligt på arbejdspladsen,” siger han.

Hvordan skal arbejdspladserne agere for at rumme den nye generation på arbejdspladserne? Arbejdsmiljørådet har lavet fem råd til tage godt imod unge medarbejdere.  

Guide til at få ny kollega ombord

  1. Vær gode rollemodeller

Jeres medarbejdere og kollegaer har faglige og sociale kompetencer, der er vigtige at sætte i spil. Unge nyansatte gør typisk som deres kollegaer og ledere, når de løser en opgave. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere og ledere er gode eksempler på, hvordan arbejdet udføres på en sikker og sund måde.

  1. Læg en plan for den første tid

Det er vigtigt, at den unge bliver introduceret til arbejdsfællesskabet og til, hvordan I gør tingene på en sikker og sund måde hos jer. Brug en plan til at sikre, at den unge bliver klædt på til at løse opgaverne og får den nødvendige instruktion og løbende opfølgning.

  1. Inviter til dialog

Den unge nyansatte kan bidrage til at styrke jeres arbejdsmiljøindsats og se på arbejdspladsen med friske øjne. Det er derfor vigtigt for både jer som arbejdsplads og for fastholdelsen af den unge nyansatte medarbejder, at arbejdspladsen tager initiativ til dialog om arbejdet og arbejdsmiljøet.

  1. Opstil krav og forventninger

Den unge nyansatte har ofte brug for mere støtte og opmærksomhed end kollegaer med mange års erfaring. Derfor er det vigtigt, at I fra starten er tydelige om, hvad I har af krav og forventninger til arbejdsindsats og udførelse af arbejdsopgaver. Og at I inddrager den unge i en løbende forventningsafstemning.

  1. Giv konstruktiv feedback

Brug både instruktionen og den daglige snak til at give den unge nyansatte feedback. Feedback kan være en svær størrelse for både den, der giver, og den, der tager imod. Derfor er det vigtigt at begrunde feedbacken og have dialog om, hvordan opgaverne løses på en sikker og sund måde.

 

Kilde: ’Tag godt imod jeres unge medarbejder’, Arbejdsmiljørådet, 2023.