Ny overenskomst for fiskeriteknikeraspiranter og fiskeriteknikere i staten

Teknisk Landsforbund har indgået forlig med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på overenskomsten for fiskeriteknikeraspiranter og fiskeriteknikere i staten.

TL Nyt
Af Kasper Schultz Lund

Aftalen gælder for 2024 og 2025 og har en samlet ramme på 8,8% til løn og andre tiltag. Derudover kommer de generelle lønstigninger på 5,89% som udbetales allerede i april 2024.

Desuden fjernes minipension, foruden de mange andre forbedringer, som det generelle statslige forlig indeholder.

Aftalens hovedpunkter er:

  • Basislønnen for løngruppe 2 hæves.
  • Lønsystemet ændres fra intervalsystem til basislønsystem, således at lønintervallerne fjernes, og den øverste intervalgrænse bliver den nye basisløn.

Læs hele forhandlingsprotokollen her.