Ny overenskomst for teknisk personale ved landsorkestre i kommunerne

Teknisk Landsforbund har indgået forlig med KL og Dansk Musiker Forbund på overenskomsten for teknisk personale ved landsorkestre. Den nye overenskomst indeholder blandt andet stigning på grundlønnen.

TL Nyt
Af Kasper Schultz Lund

Aftalen gælder for 2024 og 2025 og har en samlet ramme på 8,8% til løn og andre tiltag. De generelle lønstigninger lander i aftalen på 6,51% inklusiv reguleringsordningen og de første 4% lønstigninger kommer allerede i april 2024.

I aftalen er der lagt op til, at 2% af rammen på de 8,8%, skal udmøntes via organisationsforhandlinger.

Aftalens hovedpunkter er:

  • Grundlønnen hæves pr. 1. april 2025 med 3.200 kr. årligt med fuldt gennemslag.
  • Pensionsbidraget for månedslønnede/timelønnede forhøjes pr. 1. april 2025 med 0,93 % fra 16,07 % til 17,00 %.
  • Med virkning fra 1. april 2025 kan månedslønnede arrangementschefer/produktionsledere, arkivarer, orkesterregissører og orkesterbetjente med en samlet pensionsindbetaling på 17 % vælge, at den del af pensionsbidraget, der overstiger 15 %, i stedet for indbetaling til pensionsordning udbetales som et kontant beløb.
  • Der afsættes et mindre beløb til Den Kommunale Kompetencefond på Dansk Musiker Forbunds og Teknisk Landsforbunds område.

Læs hele forhandlingsprotokollen her.