Jobrotation

Jobrotation giver fastansatte mulighed for at efteruddanne sig og ledige mulighed for at overtage den fastansattes arbejde i mellemtiden.

Arbejdsgivere kan aftale med jobcenteret, at der etableres en jobrotations-ordning. Idéen er, at den ledige erstatter en fast medarbejder, imens denne er på efteruddannelse.

Den ledige får fuld overenskomstmæssig løn. Det samme gør den faste medarbejder, som er på efteruddannelse.

 • Hvilke betingelser skal den ledige opfylde?
  • Vikaransættelsen hos arbejdsgiveren skal som minimum være på 10 timer pr. uge. Som ledig kan du maximalt være i jobrotation i 6 måneder.
  • Jobrotationsvikaren skal aflønnes efter overenskomsten, det vil sige rigtig løn og pension.
  • Perioden, som den ledige er ansat i virksomheden, kan ikke medregnes til optjening af dagpengeret.
 • Hvornår kan arbejdsgiveren få tilskud?

  Arbejdsgiveren kan ikke få jobrotationsydelse, hvis:

  1) Den beskæftigede eller arbejdsgiveren modtager godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller støtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, eller

  2) Arbejdsgiveren modtager anden offentlig støtte, herunder løntilskud, til de timer, den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation.

 • Hvad får arbejdsgiveren udbetalt?

  Når jobrotationsprojektet er godkendt, modtager arbejdsgiveren et tilskud.

  Jobrotationsydelsen udgør 189,51 kr. (2019-niveau) for hver time, en beskæftiget er i efteruddannelse, og der samtidig er ansat en vikar.