Jobrotation giver fastansatte mulighed for at efteruddanne sig.

Arbejdsgivere kan aftale med kommunens jobcenter, at der etableres en jobrotations-ordning. Idéen er, at en ledige erstatter en fast medarbejder, imens denne er på efteruddannelse.

Den ledige får fuld overenskomstmæssig løn. Det samme gør den faste medarbejder, som er på efteruddannelse.

 • Hvilke betingelser skal den ledige opfylde?
  • Ansættelsen hos arbejdsgiveren skal som minimum være på 10 timer pr. uge. Som ledig kan du maximalt være i jobrotation i 6 måneder.
  • Jobrotationsvikaren skal aflønnes efter overenskomsten, det vil sige rigtig løn og pension.
  • Perioden, som den ledige er ansat i virksomheden, giver ikke ret til optjening af dagpenge, men betragtes som død periode.
 • Hvornår kan arbejdsgiveren få tilskud?

  Arbejdsgiveren kan få jobrotationsydelse hvis:

  • Arbejdsgiveren ikke får andre former for tilskud, f.eks. løntilskud eller VEU-godtgørelse.
  • Arbejdsgiveren betaler udgiften til efteruddannelse.
  • Den ansatte får løn af arbejdsgiveren.
  • Den ansatte har en uddannelse på erhvervs-uddannelses-niveau eller derunder.

  Der er dog oprettet en særlig pulje for TL-medlemmer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse. For at få del i puljen skal:

  1. der være defineret et jobrotationsprojekt med en arbejdsgiver.
  2. projektet være drøftet med Jobcentret
  3. Jobcentret søge om jobrotationsydelsen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
 • Hvad får arbejdsgiveren udbetalt?

  Når jobrotationsprojektet er godkendt, modtager arbejdsgiveren et tilskud. Tilskuddet er op til 184,98 kroner per time den ansatte er på efteruddannelse. Beløbet dækker hel eller delvis aflønning af vikaren.