Ansættelse med løntilskud

Du kan få tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere for at få oplæring og træning af faglige, sociale og sproglige kompetencer.

Når du laver en aftale om løntilskud, oprettes der en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvori dine løn- og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode står nedskrevet.

Udgangspunktet er også, at jobcenteret udfærdiger "Min Plan" eller opdaterer den igangværende for dig, hvis løntilskudsperioden overstiger 4 uger.