Jobrotation

Arbejdsgivere kan aftale med jobcenteret, at der etableres en jobrotationsordning. Idéen er, at den ledige erstatter en fast medarbejder, imens denne er på efteruddannelse.

Den ledige får fuld overenskomstmæssig løn. Det samme gør den faste medarbejder, som er på efteruddannelse.