OK24 – Hvordan ser din drømme­overens­komst ud?

I foråret 2024 skal de offentlige overenskomster forhandles, og det er medlemmerne, som bestemmer, hvad vi skal tage med til forhandlingsbordet.

TL Nyt
Af Redaktionen

Nu tager vi for alvor hul på arbejdet med de nye overenskomster på det offentlige område – også kaldet ok24. Det sker, når alle medlemmer ansat i det offentlige modtager et spørgeskema.

”Det er afgørende for os, at vi hører forventninger og ønsker fra så mange medlemmer som muligt på det offentlige område, så vi kan tage udgangspunkt i dem, når forhandlingerne går i gang,” siger forbundsformand Jannik Frank Petersen.

Er det f.eks. ønsket om en 4-dages arbejdsuge, ret til hjemmearbejde, flere feriedage – eller bedre mulighed for efteruddannelse, som er vigtigst?

Overenskomsterne for ansatte i det offentlige skal forhandles i begyndelsen af 2024, men allerede nu skal medlemmernes ønsker samles ind.

”Vi håber, at rigtig mange vil give deres input til os – og samtidig tale med kolleger om fordele og ulemper ved den nuværende overenskomst. Det er også en god mulighed for at tale om den indflydelse det giver, at være medlem af TL – og måske få flere med ind i vores fælles kamp. Så lad os få skabt en god, inspirerende dialog på arbejdspladser landet over – så har vi et langt bedre udgangspunkt dem, når forhandlingerne går i gang,” siger Jannik Frank Petersen.

Tidsplanen for forhandlingerne ser således ud:

14. august 2023: Spørgeskema udsendes til medlemmer

27. august 2023: Spørgeundersøgelse slutter

September – november 2023: Krav koordineres med OAO/FF/CFU

December 2023: Krav udveksles med arbejdsgiver

Januar 2024: Generelle forhandlinger (fælles aftaler)

Februar 2024: Organisationsforhandlinger (TL-overenskomster)

April-maj 2024: Afstemning

Følg OK24

Du kan løbende følge de kommende overenskomstforhandlinger her