Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Kompetencefonden med Dansk Erhverv Arbejdsgivere giver tilskud til to ugers selvvalgt efteruddannelse om året.

Læs folder

(bemærk, at der står i folderen, at du kun får dækket 85% af din løn ved efteruddannelse. Ved de seneste overenskomstforhandlinger blev det ændret til 100%)