PLF

Du har mulighed for at bruge halvdelen af det afsatte årlige uddannelsesbeløb til selvvalgt uddannelse, hvis du er ansat under overenskomsten mellem PLF og TL.

Læs mere om dine rettigheder herunder eller i §11, stk. 1.