Efteruddannelse

Ønsker du faglig udvikling og nye udfordringer? Så er det tid til efteruddannelse.

Har du lyst til inspiration, faglig fordybelse, møde andre inden for dit fag eller har du brug for at lære noget helt specifikt? Så er efteruddannelse sagen.

Efteruddannelse behøver ikke være dyrt. Som TL-medlem har du adgang til en lang række kurser og arrangementer - de fleste er gratis.

Har du spørgsmål til dine rettigheder og muligheder for efteruddannelse, kan du få hjælp i Teknisk Landsforbund

Spørgsmål og svar om efteruddannelse

 • Hvordan kommer jeg på efteruddannelse som lønmodtager?

  Det kommer an på, om du ansat på en arbejdsplads med eller uden overenskomst.

  Med overenskomst
  Hvis du opfylder betingelserne i din overenskomst, har du som udgangspunkt "ret og pligt" til 2 ugers efteruddannelse pr. år. Det er din arbejdsgiver, der skal betale for din efteruddannelse, og arbejdsgiveren kan evt. få refunderet nogle af udgifterne fra SVU eller VEU.

  I de fleste overenskomster er der desuden mulighed for, at du hvert år kan tage på 2 ugers selvvalgt uddannelse via de såkaldte kompetencefonde.

  Uden overenskomst
  Er du ikke dækket af en overenskomst, skal du tale med din arbejdsgiver om mulighederne. Du kan ikke kræve efteruddannelse, men ofte vil arbejdsgiverne også være interesseret i glade og veluddannede medarbejdere.

  Hvis du mangler gode argumenter for, hvorfor lige netop du skal på efteruddannelse, kan du altid kontakte Teknisk Landsforbund og få hjælp.

 • Hvordan kommer jeg på efteruddannelse som ledig?

  6 ugers jobrettet uddannelse
  Du vil fra første ledighedsdag have ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er ufaglært, faglært eller har en kort videregående uddannelse med en erhvervsfaglig baggrund.

  Jobrettet uddannelse er kurser og kursusforløb inden for områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Hvilke kurser man kan tage, vil fremgå af en positivliste.

  Kurserne kan påbegyndes allerede i opsigelsesperioden og fortsætte, når du bliver ledig.

  Det er Jobcentret, der skal vejlede dig om 6 ugers jobrettet uddannelse, og din a-kasse der godkender kurset.

  Hvis du har en gymnasieeksamen, som adgangsgivende eksamen til din korte videregående uddannelse har du ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

  Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse

  Spørg din a-kasse, hvis du er i tvivl om ordningen og dine muligheder.

 • Hvordan kommer jeg på efteruddannelse som studerende?

  Som du studerende skal du selv betale for efteruddannelse. TL udbyder dog en lang række kurser og arrangementer, der er gratis at deltage i som TL-medlem.

  Er du elev og ansat på en overenskomst under Dansk Industri, kan du få dækket kursusgebyret, hvis du tager efteruddannelse i din fritid.