Forkortelser i uddannelsessystemet

Det kan være svært at finde rundt i alle forkortelserne i uddannelsessystemet. Vi har samlet de meste brugte på denne side.

AMU
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser). Som faglært og ufaglært kan du tage efteruddannelse på AMU-kurserne.

AU
Akademiuddannelser er en kort videregående voksenuddannelse, som kan læses på deltid på erhvervsakademier i hele landet.

AVU
Almen voksenuddannelse. AVU er undervisning for voksne. Niveauet svarer til 9. og 10. klasse.

EUC
Erhvervsuddannelsescenter er et navn, som mange tekniske skoler med AMU-kurser og erhvervsuddannelser bruger.

ETCS-pointsystemet
Systemet er udviklet i EU og udtrykker en fælles europædisk standdard. Alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark skal anvende ECTS pointsystemet. Læs mere på www.csj.dk

EUD
Erhvervsuddannelser for unge under 25 år.

EUV
Erhvervsuddannelser for voksne over 25 år. EUV er særligt tilrettelagte erhvervsuddannelser for voksne på 25 år og derover. En EUV er et målrettet forløb, der som hovedregel er kortere end en ungdomserhvervsuddannelse. Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i forvejen. EUV’en erstatter 1. august 2015 GVU’en.

EUX
Eux giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Et eux-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, og du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse.

FVU
Forberedende Voksenundervisning. Undervisning i dansk eller matematik for voksne, der har svært ved at læse eller regne.

GVU
Med en GVU kan du gennemføre et individuelt tilrettelagt skoleforløb uden at skulle have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Bemærk: GVU blev afskaffet 1. august 2015 som led i, at erhvervsuddannelse for voksne, EUV, blev oprettet. 

SVU
Statens VoksenUddannelsesstøtte. Økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Satsen er 80 procent af højeste dagpengesats. Læs mere på www.svu.dk

VUC
VUC er en betegnelse for nogle voksenuddannelsescentre. De udbyder forskellige former for uddannelse rettet mod voksne kursister, for eksempel forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), ordblindeundervisning og hf.

VEU-center
Voksen- og efteruddannelsescenter. Samarbejde mellem de skoler, der udbyder voksenuddannelse og efteruddannelse. Der er 13 VEU-centre i landet.
Læs mere på www.veu-center.dk

VEU-godtgørelse
Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats. Formålet med VEU er at give voksne mulighed for at deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Læs mere på www.veug.dk.

VVU
Videregående voksenuddannelser er korte videregående uddannelser (KVU). De kaldes også for akademiuddannelser. De er opbygget som deltidsuddannelser over op til tre år.