Dansk Industri

Som ansat på en virksomhed med en overenskomst mellem TL og Dansk Industri har du mulighed for at komme på efteruddannelse, du selv vælger.

Industriens kompetence udviklingsfond www.ikuf.dk giver dig ret til ti dages selvvalgt uddannelse om året.

Derudover kan du benytte de uger, du ikke har brugt to år tilbage, og du har mulighed for at uddanne dig i fritiden.

Læs IKUF's pjece:  Selvvalgt efteruddannelse i industrien

 • Hvad får jeg dækket?

  Du kan få tilskud til kursusgebyr, kursusmaterialer, transport/opholdsudgifter mv.
  Du får løntabsgodtgørelse, der dog højst kan udgøre 85 % af din aktuelle løn.

 • Hvilken efteruddannelse kan jeg vælge?

  Du kan for eksempel søge tilskud til:

  • Akademimoduler
  • Diplommoduler
  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
  • Private kurser
 • Hvordan gør jeg?

  Det er en god ide at tale med din arbejdsgiver, før du beslutter dig endeligt. I skal nemlig blive enige om et tidspunkt, og din arbejdsgiver skal også underskrive din ansøgning.

  Når du har besluttet dig for, hvilken uddannelse du vil tage, skal du downloade og udfylde et ansøgningsskema. Det finder du IKUF's hjemmeside:  www.ikuf.dk 

  Er du opsagt?
  Hvis du er opsagt, så har du ret til en uges ekstra selvvalgt uddannelse. Til gengæld kan du ikke benytte opsparede uger fra de foregående år.