PLF

Som ansat på en virksomhed med en overenskomst mellem TL og PLF (Praktiserende Landinspektørers Forening) har du mulighed for at komme på efteruddannelse, du selv vælger.

Du har mulighed for at bruge halvdelen af det afsatte årlige uddannelsesbeløb til selvvalgt uddannelse, hvis du er ansat under overenskomsten mellem PLF (Praktiserende Landinspektørers Forening) og TL.

§11, stk. 1

 

 • Hvad får jeg dækket?

  Alle udgifter til den valgte uddannelse betales fra din individuelle uddannelseskonto, hvis de kan indeholdes i de 50 %, der er afsat til selvvalgt uddannelse.

  Det er muligt efter aftale at overføre ikke-forbrugte beløb til det efterfølgende år.

 • Hvilken efteruddannelse kan jeg vælge?

  Selvvalgt uddannelse aftales med arbejdsgiveren på grundlag af en liste over godkendte uddannelser.

  Liste over godkendte uddannelser 

  Det er muligt at aftale uddannelser, der ikke er på listen. Uenighed forelægges PLF og TL, der træffer afgørelse i det fælles koordinationsudvalg.

  Prokollat - retningslinjer for selvvalgt uddannelse

 • Hvordan gør jeg?

  Selvvalgt uddannelse aftales direkte med din arbejdsgiver, herunder tidspunkt, betaling af omkostninger, mv.

  Yderligere information
  Yderligere vejledning om uddannelsesvalg og selvvalgt uddannelse som helhed fås i din lokale TL-afdeling.