VEU – Voksen- og efteruddannelses-støtte

VEU er voksen- og efteruddannelsesstøtte til personer uden en videregående uddannelse eller til personer, der har en uddannelse, de ikke har benyttet i de seneste fem år.

 • Hvilke uddannelser kan du få VEU til?

  VEU bruges typisk til AMU-kurser, men kan også bruges til enkeltfag og deltidsuddannelser efter lov om åben uddannelse på erhvervsuddannelserne.

 • Hvad skal arbejdsgiveren betale?
  • Arbejdsgiveren betaler oftest fuld løn til den medarbejder, der er på uddannelse.
  • Arbejdsgiveren betaler som regel også udgiften til kursusafgifter.
  • VEU-godtgørelsen til arbejdsgiveren svarer til 80 % af dagpengesatsen.
  • Der kan via VEU ydes godtgørelse for transport til og fra uddannelsen.
 • Hvordan søger du?
  • Arbejdsgiveren og den ansatte søger sammen om VEU-godtgørelse via voksenuddannelse.dk.
  • Arbejdsgiveren og den ansatte søger sammen om den ansattes optagelse på uddannelsesstedet.
  • Kontakt uddannelsesstedet, eller find vejledninger og ansøgningsskemaer på veug.dk.
  • Ydelsen udbetales af Udbetaling Danmark.