Efterløn

Efterløn giver dig mulighed for at trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, inden du bliver folkepensionist.

Her kan du få svar på nogle af dine spørgsmål om efterløn:

 • Hvad betyder din alder for din efterløn?

  Her får du et overblik over, hvad din alder betyder for dine muligheder for at få efterløn:

  Født  Efterløn  Folkepension
  Frem til 1954  60 år 65 år
  01.01.1954 - 30.06.1954  60½ år  65½ år
  01.07.1954 - 31.12.1954  61 år  66 år
  01.01.1955 - 30.06.1955  61½ år  66½ år
  01.07.1955 - 31.12.1955  62 år  67 år
  01.01.1956 - 30.06.1956  62½ år 67 år
  01.07.1956 - 31.12.1958  63 år  67 år
  01.01.1959 - 30.06.1959  63½ år  67 år
  01.07.1959 - 31.12.1962  64 år  67 år
  01.01.1963 - 31.12.1966  65 år  68 år
  01.01.1967 - 31.12.1970  66 år  69 år
  01.01.1971 - 31.12.1974  67 år  70 år
  01.01.1975 eller senere  67½ år  70½ år
 • Hvad betyder din pension for din ret til efterløn?

  Om der sker modregning af din pension i efterlønnen afhænger af, hvornår du går på efterløn og hvilke pensionstyper, du har.

  Læs mere om dine pensionsvilkår
  Beregn din efterløn

 • Giver efterlønsordningen mulighed for et seniorjob?
 • Kan jeg få skattefri efterlønspræmie?

  Hvis du bliver i efterlønsordningen, når du har nået efterlønsalderen, men venter med at gå på efterløn, har du mulighed for at optjene skattefri præmier ved at arbejde. Hvor længe, du skal vente med at gå på efterløn, afhænger af dit fødselsår. Få nærmere vejledning herom i a-kassen.

  Du optjener ret til én skattefri præmie for hver gang, du har haft 481 løntimer. Det svarer til fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen i et kvartal. Du kan dog højst optjene ret til 12 skattefri præmieportioner.

  Til løntimekravet kan medregnes løntimer og indkomst indberettet til indkomstregistret, herunder både A-indkomst og B-indkomst, ikke-indberetningspligtig B-indkomst hvoraf der skal betales AM-bidrag, og overskud af selvstændig virksomhed.

  Vi beregner størrelsen af din efterlønspræmie efter, hvor mange løntimer du har haft, som kan tælle med. Du får derefter besked fra os om beløbets størrelse.

  Når vi har beregnet din efterlønspræmie, overføres beløbet til din NemKonto. Har du spørgsmål omkring efterlønspræmie, så kontakt a-kassen.

 • Hvordan får jeg efterløn?

  Umiddelbart inden du når efterlønsalderen, sender vi dig et efterlønsbevis. Når du har fået beviset, kan du vælge om du vil gå på efterløn fra den dato, som er anført på beviset, eller om du vil vente til et senere tidspunkt.

  har du besluttet dig for at gå på efterløn, skal du indsende en ansøgning via TL's Medlemsportal.

  Hvis du samtidig med efterløn ønsker at drive selvstændig virksomhed, gælder særlige regler. Kontakt da din lokalafdeling i god tid inden din ønskede overgang til efterløn.

 • Hvor meget kan jeg få i efterløn?

  Hvor meget du kan få i efterløn, kommer blandt andet an på dit fødselsår, hvilken sats du ville være berettiget til i tilfælde af ledighed, samt hvornår du går på efterløn.

  Hvis du venter med at gå på efterløn, når du har nået efterlønsalderen, har du mulighed for at opnå en højere efterlønssats, forudsat at du arbejder et minimum antal timer i perioden. Hvor længe, du skal vente med at gå på efterløn, og hvor mange arbejdstimer, du skal have, afhænger af dit fødselsår.

  Få nærmere vejledning om din efterlønssats i a-kassen.

 • Kan jeg arbejde, imens jeg får efterløn?

  Efterlønsordningen er fleksibel, det betyder, at du kan trække dig gradvist tilbage fra
  arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, fordi det er tilladt at arbejde ubegrænset
  som lønmodtager mod fradrag i efterlønnen.

 • Flere spørgsmål?

  Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

  Du kan skrive til Teknikernes A-kasse på Medlemsportalen (login med NemID) eller ringe til os på tlf. 8675 4650.

  Læs mere under Kontakt os