Efterløn giver dig mulighed for at trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, inden du bliver folkepensionist.

Her kan du få svar på nogle af dine spørgsmål om efterløn:

 • Hvad betyder din alder for din efterløn?

  Her får du et overblik over, hvad din alder betyder for dine muligheder for at få efterløn: 

   Født Efterløn Folkepension
   01.01.1954 - 30.06.1954 60½ år 65½ år
   01.07.1954 - 31.12.1954 61 år 66 år
   01.01.1955 - 30.06.1955 61½ år 66½ år
   01.07.1955 - 31.12.1955 62 år 67 år
   01.01.1956 - 30.06.1956 62½ år 67 år
   01.07.1956 - 31.12.1958 63 år 67 år
   01.01.1959 - 30.06.1959 63½ år 67 år
   01.07.1959 - 31.12.1962 64 år  67 år
   01.01.1963 - 31.12.1966 *65 år 68 år
   01.01.1967 - *66 år 69 år
 • Hvad betyder din pension for din ret til efterløn?

  Om der sker modregning af din pension i efterlønnen afhænger af, hvornår du går på efterløn og hvilke pensionstyper, du har.

  Læs mere om dine pensionsvilkår
  Beregn din efterløn

 • Giver efterlønsordningen mulighed for et seniorjob?
 • Kan jeg få skattefri efterlønspræmie?

  Hvis du bliver i efterlønsordningen, men lader være med at gå på efterløn, får du en skattefri præmie. Den maximale præmie er i 2016 på 156.504 kroner for fuldtidsforsikrede.

  For at få udbetalt den skattefri præmie, skal du udfylde en ansøgning. Vi sender denne ansøgning til dig, før du når folkepensionsalderen, så du kan udfylde den i rette tid. Vi beregner størrelsen af din efterlønspræmie efter hvor mange timer, du har, som kan tælle med. Du får derefter besked fra os om beløbets størrelse.

  Når vi har beregnet din efterlønspræmie, overføres beløbet til din NemKonto i din bank. Har du spørgsmål omkring efterlønspræmie så kontakt a-kassen i din lokale afdeling.

 • Hvordan får jeg efterløn?

  Umiddelbart inden du når efterlønsalderen, sender vi dig et efterlønsbevis. Når du har fået beviset, kan du vælge om du vil gå på efterløn fra den dato, som er anført på beviset, eller om du vil vente til et senere tidspunkt.

  har du besluttet dig for at gå på efterløn, skal du indsende en ansøgning via Teknikernes Net A-kasse.

  Hvis du samtidig med efterløn ønsker at drive selvstændig virksomhed, gælder særlige regler. Kontakt da din lokalafdeling i god tid inden din ønskede overgang til efterløn.

 • Hvor meget kan jeg få i efterløn?

  Hvor meget du kan få i efterløn, kommer an på, hvornår du går på efterløn. Der er forskel på, hvad du kan få udbetalt, når du er 60 år eller 62 år. Hvis du vil vide præcis, hvad du kan få i efterløn og hvornår, så kontakt din lokale afdeling og få at vide, hvilke muligheder du har.

 • Kan jeg arbejde, imens jeg får efterløn?

  Efterlønsordningen er fleksibel, det betyder, at du kan trække dig gradvist tilbage fra
  arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, fordi det er tilladt at arbejde ubegrænset
  som lønmodtager mod fradrag i efterlønnen.

 • Flere spørgsmål?

  Har du flere spørgsmål, så kontakt din lokalafdeling.