Rejseregler

Reglerne for rejser og udgiftsrefusion gælder for tillidsvalgte og ansatte i TL.

Øvrige medlemmer, der har rejseudgifter i forbindelse med et arrangement, vil i hvert tilfælde blive oplyst, hvordan og om udgifter refunderes.

TL’s rejseregler fremgår af rejsepjecen og der er udarbejdet vejledninger til den elektroniske rejseafregning.