Tillids­repræsentant

Tillidsrepræsentanten kan hjælpe, hvis du har spørgsmål om løn, arbejdstid – alt det, der står i overenskomst og aftaler på arbejdspladsen. Og hvis der opstår problemer, kan tillidsrepræsentanten tage sagen op over for ledelsen.

Tillidsrepræsentanten kan også hjælpe, hvis du bliver syg eller får andre problemer, som har med arbejdet at gøre.

Det er i det hele taget tillidsrepræsentantens opgave at arbejde for et godt samarbejde og en god arbejdsplads. Du kan derfor altid hente hjælp og sparre med tillidsrepræsentanten.

Sidst, men ikke mindst, kan en tillidsrepræsentant hjælpe dig til at forhandle den bedst mulige aftale, hvis du bliver opsagt.

Læs mere om, hvordan I kan få en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, og hvilke krav det stiller.

Tag ansvar for din elev og lærling

Læs magasinet, og få inspiration, gode råd og tips til, hvordan eleverne får et godt uddannelsesforløb.

Den Danske Model

Læs mere om tillidsmandens rolle i den danske model på:
www.digogdendanskemodel.dk

Login: tv
Password: tillidsvalgt