Vurdering af din arbejdsplads

Ud fra APV'en laves en plan for handling og opfølgning. Arbejdspladsen er ansvarlig for at gennemføre APV'en, som skal findes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet.