Ansættelsesklausuler

Folketinget har vedtaget en ny lov om ansættelsesklausuler.

Loven gælder for alle klausuler, der bliver indgået den 1. januar 2016 eller senere.

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om loven:

 • Hvilke klausuler gælder loven om ansættelsesklausuler for?

  Loven om ansættelsesklausuler gælder for:

  • Konkurrenceklausuler
  • Kundeklausuler
  • Jobklausuler


  Hvis du både har en konkurrenceklausul og en kundeklausul, så kaldes de til sammen en kombineret ansættelsesklausul.

 • Hvad er en konkurrenceklausul?

  En konkurrenceklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du ikke må tage ansættelse og/eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed indenfor et bestemt tidsrum, efter du er fratrådt din stilling.

 • Hvad er en kundeklausul?

  En kundeklausul er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du, efter du er fratrådt din stilling, ikke må have erhvervsmæssig forbindelse med arbejdsgiverens kunder.

  Til forskel fra konkurrenceklausulen forhindrer en kundeklausul dig ikke i at tage ansættelse i en konkurrerende virksomhed.

  Men den afskærer dig fra at arbejde med en bestemt kundekreds.

 • Hvad er en jobklausul?

  En jobklausul er en aftale, som:

  1. din arbejdsgiver indgår med en eller flere andre virksomheder.
     Aftalen går ud på at forhindre eller begrænse dine muligheder for at opnå ansættelse hos en anden virksomhed.
  2. du indgår med din arbejdsgiver.
     Aftalen går ud på at forhindre eller begrænse dine muligheder for at hyre dine tidligere kolleger i en ny virksomhed.
 • Nye regler for jobklausuler

  Det er ikke længere lovligt at indgå jobklausuler. Er du omfattet af en jobklausul, bortfalder den 1. januar 2021.

 • Hvor lang tid gælder en klausul?

  Fremover kan en klausul maksimalt løbe i 12 måneder fra dit ansættelsesforhold slutter.

  Er du underlagt en kombineret klausul - det vil sige en kunde- og konkurrenceklausul - kan den maksimalt løbe i 6 måneder.

 • Hvordan bliver jeg kompenseret?

  Har du aftalt en klausul på op til 6 måneder, så skal du have 40 % af din løn i kompensation.

  Har du aftalt en klausul på 6 - 12 måneder, så skal du have 60 % af din løn i kompensation.

  Har du aftalt en kombineret klausul, så må den højest vare i 6 måneder, og du skal have en kompensation på 60 % af din løn.

  Du får kompensationen udbetalt hver måned. Kompensationen for de to første måneder udbetales dog, når du fratræder (engangsvederlag).

 • Hvad hvis jeg får andet arbejde i klausulperioden?

  Får du andet passende arbejde, så nedsættes din kompensation:

  • Har du aftalt en klausul på op til 6 måneder så skal du have 16 % af din løn i kompensation.
  • Har du aftalt en klausul på 6 - 12 måneder så skal du have 24 % af din løn i kompensation.
  • Har du aftalt en kombineret klausul, så skal du have en kompensation på 24 % af din løn.


  De 2 måneders engangsvederlag bliver ikke nedsat.

 • Hvad gælder, hvis jeg allerede inden 1. januar 2016 havde en klausul?

  Loven gælder kun for klausuler, der bliver indgået fra og med den 1. januar 2016.

  Det vil sige, at ældre klausuler fortsat vil gælde med deres oprindelige ordlyd.

   

 • Hvad hvis din nye klausul ikke lever op til reglerne?

  Hvis du bliver bedt om at underskrive en klausul efter den 1. januar 2016, som ikke lever op til de nye regler, så vil klausulen være ugyldig.

 • Hvornår gælder en konkurrenceklausul?

  En konkurrenceklausul gælder kun, hvis du skriftligt har fået oplyst:

  • Hvilket krav du har på kompensation.
  • Hvilke forhold i din ansættelse der gør det påkrævet at indgå klausulen.
  • At du ikke er bundet, hvis du fratrædet, inden du har været ansat i 6 måneder.
  • Klausulens længde.


  Konkurrenceklausulen gælder ikke, hvis du bliver sagt op, og opsigelsen ikke skyldes dine forhold. Du får dog stadig de to måneders engangsvederlag.

 • Hvornår gælder en kundeklausul?

  En kundeklausul gælder kun, hvis du skriftligt har modtaget meddelelse om følgende:

  • Klausulens løbetid.
  • At du ikke er bundet, hvis du fratrædet inden du har været ansat i 6 måneder.
  • At klausulen kun gælder for kunder, som du har været i kontakt med indenfor 12 måneder forinden opsigelsestidspunktet.
  • At når en du siger op eller bliver sagt op, skal du have en liste over de kunder, der er omfattet af kundeklausulen.

 • Kontakt altid din afdeling

  Husk at tale med din afdeling, hvis du bliver bedt om at underskrive en kunde- eller konkurrenceklausul.