Politikker

En måde at styrke det psykiske arbejdsmiljø er at formulere en personalepolitik. En klar, skriftlig politik sikrer en ensrettet behandling af de ansatte og beskriver hvordan medarbejdere, ledere og arbejdspladsen reagerer i forskellige situationer (f.eks. medarbejder med stress, opstart af nye medarbejdere, sygemeldinger osv.) En politik bør være simpel, letforståelig og tilgængelig for alle medarbejdere.

 • Hvad skal man lave politikker om?

  Det er forholdene på den enkelte arbejdsplads, der afgør, hvad der er vigtigt at skrive en politik om. APV’en kan give indikationer om, indenfor hvilke områder arbejdspladsen skal udarbejde politikker, men nogle områder, hvor det ofte er gavnligt at have politikker er:

  • den rummelige arbejdsplads bl.a. integration, sygdom, fravær, fastholdelse, familie og seniorpolitik
  • arbejdslivet f.eks. ligeløn, uddannelse og ansættelse
  • omgangsformer og adfærd f.eks. om beklædning, diskrimination, mobning, vold og chikane
  • sundhedsfremme som f.eks. alkohol, helbredsordninger, kantine, motion, rygning og stress
 • Hvad skal en politik indeholde?

  Processen er vigtig, når en personalepolitik skal formuleres. Hvis alle føler, at de er blevet hørt, er der størst mulighed for opbakning om nye regler. Det gælder både medarbejdere og ledere.

  Politikken skal:

  • være klar og tydeligt beskrevet
  • gælde for alle i virksomheden
  • alle skal have mulighed for at komme med input til politikken
  • indeholde klare regler for, hvad der sker, hvis reglerne brydes. 

  På store arbejdspladser foregår arbejdet med politikker ofte i samarbejdsorganisationen eller arbejdsmiljøudvalget. AMR og Tr spiller en vigtig rolle i at udarbejde arbejdspladsens politikker. Hvis der ikke er et samarbejdsudvalg eller valgte repræsentanter, kan en af medarbejderne selv tale med ledelsen om behovet for en personalepolitik.