Barsel

Reglerne for barsel og adoption.

Dine rettigheder til barsel afhænger af, om du har en overenskomst. Og om du er ansat i det private eller det offentlige.

 • Hvornår skal jeg fortælle min arbejdsgiver, at jeg er gravid?

  TL anbefaler, at du så tidligt som muligt fortæller din arbejdsgiver, at du er gravid. Det er vigtigt, at du fortæller det skriftligt. Så kan du bevise, at du har givet arbejdsgiveren besked, hvis der senere skulle opstå tvivl om det.

  Du skal dog senest tre måneder før forventet fødsel fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid samt i hvilket omfang du vil benytte dig af retten til at holde fri før forventet fødsel. 

 • Hvad er reglerne for opsigelse?

  Er du gravid på barsels- eller forældreorlov, kan du i følge reglerne kun blive sagt op, hvis din arbejdsgiver har saglige grunde til at opsige netop dig.

  Det er derfor vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked om din graviditet så hurtigt som muligt, så denne ikke kan ændre dine ansættelsesforhold, inden du formelt har givet besked om din graviditet.

  Som far er du beskyttet mod opsigelse på samme vis som moderen, fra du oplyser din arbejdsgiver, at du agter at tage fædre- og/eller forældreorlov frem til du er tilbage fra orloven.

 • Hvornår kan jeg gå på graviditetsorlov?

  Uden OK: Fravær fra 4 uger før forventet fødsel med dagpenge op til 19.322 pr. mdr. eller ½ løn.

  Med OK Privat: Fravær 4 uger før fødslen med fuld løn.

  Staten: Fravær 6 uger før forventet fødsel med fuld løn

  Kommuner/regioner: 8 uger før forventet fødsel med fuld løn.

 • Hvor længe kan jeg holde barselsorlov?

  Uden OK: Fravær i 14 uger fra fødslen med dagpenge op til 19.322 pr. mdr. eller ½ løn.

  Med OK Privat: Fravær 14 uger fra fødslen med fuld løn. Ekstra indbetaling til pension på 2.040 kr. / pr. mdr.

  Staten: Fravær 14 uger fra fødslen med fuld løn.

  Kommuner/regioner: Fravær 14 uger fra fødslen med fuld løn.

 • Hvor længe kan jeg holde fædreorlov?

  Uden OK: Fravær i 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen med dagpenge op til 19.322 pr. mdr.

  Med OK Privat: Fravær i 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen med fuld løn.

  Staten: Fravær i 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen med fuld løn.

  Kommuner/regioner: Fravær i 2 uger indenfor de første 14 uger efter fødslen med fuld løn.

 • Skal min arbejdsgiver have at vide, hvornår jeg begynder at arbejde igen?

  Du skal senest otte uger, efter du har født/modtaget et barn meddele din arbejdsgiver, hvordan du har tænkt dig at tilrettelægge din barsel/fraværsperiode. Reglen gælder uanset om du er mor eller far.

 • Er det ok, at min stilling er ændret, imens jeg har været på barsel?

  Nej, du har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende job, som før du gik på orlov.

  Du skal også have de eventuelle forbedringer, der er sket i dit fravær.

  En væsentlig ændring i din stilling og arbejdsvilkår, kan sammenlignes med en opsigelse og kan efter omstændighederne være i strid med Ligebehandlingsloven.

  TL anbefaler, at du kontakter Teknisk Landsforbund, hvis din stilling er blevet ændret, mens du har været på barselsorlov eller fædreorlov.

 • Hvor længe kan jeg holde forældreorlov?

  Uden OK: 32 uger med dagpenge op til 19.322 pr. mdr.

  Med OK Privat: 13 uger med fuld løn dog maks. 145 kr. pr. time/23.248 kr. pr. mdr.

  (5 uger til fader, 5 uger til moder og 3 uger som de to råder over).

  Antallet af uger forældreorlov med løn fratrækkes i de 32 uger med dagpenge. Udnytter forældrenes deres ret til lønnet orlov fuldt ud, vil de her ud over have ret til 19 uger med dagpenge op til 19.322 pr. mdr.

  Staten: 19 uger med fuld løn (6 uger til moder, 7 uger til fader og 6 uger til fri fordeling).

  Kommuner/regioner: Efter den 14. uge ret til fravær i op til 32 uger - 19 uger med fuld løn (6 uger til moder, 7 uger til fader og 6 uger til fri fordeling).

  Retten til fravær gælder begge forældre. De kan holde sammen, på skift eller i forlængelse af hinanden indtil barnet er 46 uger. Forældrene har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger.

  Normalt pensionsbidrag i hele den ulønnede orlovsperiode.

  Ret til at udskyde orlov efter 14. uge i højst 8 - 13 uger. Kun én forælder kan benytte retten. Orloven skal afholdes inden barnet fylder 9 år.

 • Har jeg ret til at holde fri, hvis mit barn er sygt?

  Uden OK: Ikke ret til fravær. Dog begrænset ret efter Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Ingen betaling.

  Med OK Privat: Ret til betalt fravær 1. sygedag med fuld løn. Fravær i 5 dage ved barns hospitalsindlæggelse med fuld løn.

  Staten: Kan holde fri med løn på barnets 1. og 2. sygedag.

  Ret til fravær i 5 dage med fuld løn, hvis barnet er hospitalsindlagt/under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

  Kommuner/regioner: Kan holde fri med løn på barnets 1. og 2. sygedag. Børn under 18 år.

  Ret til fravær i 5 dage med fuld løn, hvis barnet er hospitalsindlagt/under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

  Ret til pasning af alvorligt syge børn under 18 år. 1 måned helt eller delvis tjenestefri med fuld løn.

  Ret til pasning af børn med nedsat funktionsevne. Tjenestefrihed i det antal timer, hvor bopælskommune yder tabt arbejdsfortjeneste.

 • Har jeg ret til omsorgsdage?

  Uden OK: Ingen ret til omsorgsdage.

  Med OK Privat: Ingen ret til omsorgsdage.

  Staten: Ret til 2 omsorgsdage om året til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

  Kommuner/regioner: Ret til 2 omsorgsdage pr. år pr. barn under 7 år.

 • Jeg skal adoptere - hvor megen orlov har jeg krav på?

  Du har kun krav på løn under din orlov, hvis det fremgår af overenskomst, din ansættelseskontrakt, personalehåndbog eller lignende.

  Før du modtager dit barn, har du ret til at tage fri i op til fire uger, hvis du opholder dig i udlandet (modtagelandet). Det skal være et krav, at barnet skal hentes i udlandet.

  Når du har modtaget barnet har du ret til at holde fri i samme omfang som biologiske forældre. Vær opmærksom på, at retten til løn, fravær og dagpenge ikke er sammenfaldende.