Barsel

Reglerne for barsel og adoption.

Dine rettigheder til barsel afhænger af, om du har en overenskomst. Og om du er ansat i det private eller det offentlige.

 • Hvornår skal jeg fortælle min arbejdsgiver, at jeg er gravid?

  TL anbefaler, at du så tidligt som muligt fortæller din arbejdsgiver, at du er gravid. Det er vigtigt, at du fortæller det skriftligt. Så kan du bevise, at du har givet arbejdsgiveren besked, hvis der senere skulle opstå tvivl om det.

  Du skal dog senest tre måneder før forventet fødsel fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid samt i hvilket omfang du vil benytte dig af retten til at holde fri før forventet fødsel. 

 • Hvad er reglerne for opsigelse?

  Er du gravid på barsels- eller forældreorlov, kan du i følge reglerne kun blive sagt op, hvis din arbejdsgiver har saglige grunde til at opsige netop dig.

  Det er derfor vigtigt, at du giver din arbejdsgiver besked om din graviditet så hurtigt som muligt, så denne ikke kan ændre dine ansættelsesforhold, inden du formelt har givet besked om din graviditet.

  Som far er du beskyttet mod opsigelse på samme vis som moderen, fra du oplyser din arbejdsgiver, at du agter at tage fædre- og/eller forældreorlov frem til du er tilbage fra orloven.

 • Varsling af arbejdsgiver

  Far skal senest 4 uger før forventet fødsel meddele sin arbejdsgiver, i hvilke perioder han vil holde orlov indenfor de første 10 uger efter fødslen.

  Hvis mor ønsker at genoptage sit arbejde indenfor de første 10 uger efter fødslen, eller hun vil overdrage mere end 5 ugers orlov til far, så skal hun også meddele det senest 4 uger inden forventet fødsel.

  Senest 6 uger efter fødslen skal begge forældres arbejdsgivere have besked om, hvor længe og hvornår far og mor vil holde orlov.

  Ønsker du at udskyde noget af orloven til senere, så kan du søge rådgivning i TLs medlemscenter.

 • Hvornår kan jeg gå på graviditetsorlov?

  Uden OK: Fravær fra 4 uger før forventet fødsel med dagpenge op til 19.351 kr. pr. mdr. eller ½ løn.

  Med OK Privat: Fravær 4 uger før fødslen med fuld løn.

  Staten: Fravær 6 uger før forventet fødsel med fuld løn.

  Kommuner/regioner: 8 uger før forventet fødsel med fuld løn.

 • Orlov efter fødslen

  Hver forælder har 24 ugers betalt orlov efter fødslen. Af disse uger skal mor holde de 2 uger lige efter fødslen, og far kan holde 2 uger indenfor de første 10 uger. Hvis far ikke holder disse 2 uger, er de tabt.

  Hver forældre kan overdrage 13 ugers betalt orlov til den anden forældre

  Der gælder særlige regler i tilfælde, hvor den ene forælder har den fulde forældremyndighed.

  Ud over den betalte orlov har mor ret til 18 ugers orlov uden betaling. Far har ret til 10 ugers orlov uden betaling.

 • Hvad får jeg af betaling under orlov efter fødslen?

  Uden OK: Hver forældre har 24 uger med dagpenge op til 19.351 pr. mdr.

  Med OK Privat: Mor har ret til 19 uger med fuld løn. Far har ret til 10 uger med fuld løn. Herudover kan en af forældrene tage 3 uger yderligere med fuld løn. Forældrenes resterende 14 ugers betalt orlov er med dagpenge op til 19.351 pr. mdr.

  Staten: Mor har ret til 20 ugers orlov med fuld løn. Far har ret til 9 ugers orlov med fuld løn. Herudover kan forældrene dele yderligere 6 ugers orlov med løn. Forældrenes resterende 13 ugers betalt orlov er med dagpenge op til 19.351 pr. mdr. 

  Kommuner/regioner: Mor har ret til 20 ugers orlov med fuld løn. Far har ret til 9 ugers orlov med fuld løn. Herudover kan en af forældrene dele yderligere 6 ugers orlov med løn. Forældrenes resterende 13 ugers betalt orlov er med dagpenge op til 19.351 pr. mdr.

  Ud over den betalte orlov har mor ret til 18 ugers orlov uden betaling. Far har ret til 10 ugers orlov uden betaling.

 • Regnbuefamilier, eneforældre, adoption, dødt barn eller foster

  Love og overenskomster indeholder særlige regler. Kontakt TLs medlemscenter for konkret rådgivning.

 • Er det ok, at min stilling er ændret, imens jeg har været på barsel?

  Nej, du har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende job, som før du gik på orlov.

  Du skal også have de eventuelle forbedringer, der er sket i dit fravær.

  En væsentlig ændring i din stilling og arbejdsvilkår, kan sammenlignes med en opsigelse og kan efter omstændighederne være i strid med Ligebehandlingsloven.

  TL anbefaler, at du kontakter Teknisk Landsforbund, hvis din stilling er blevet ændret, mens du har været på barselsorlov eller fædreorlov.

 • Har jeg ret til at holde fri, hvis mit barn er sygt?

  Uden OK: Ikke ret til fravær. Dog begrænset ret efter Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Ingen betaling.

  Med OK Privat: Ret til fravær med løn, hvis du bliver kaldt hjem fra arbejde samt fravær 1. hele sygedag. Fravær i 5 dage ved barns hospitalsindlæggelse med fuld løn. Ret til fravær med betaling fra fritvalgskonto: Barns lægebesøg samt 2 årlige omsorgsdage.

  Staten: Kan holde fri med løn på barnets 1. og 2. sygedag. Børn under 18 år.

  Ret til fravær i 5 dage med fuld løn, hvis barnet er hospitalsindlagt/under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

  Kommuner/regioner: Kan holde fri med løn på barnets 1. og 2. sygedag. Børn under 18 år.

  Ret til fravær i 10 dage med fuld løn, hvis barnet er hospitalsindlagt/under indlæggelsen opholder sig i hjemmet.

  Ret til pasning af alvorligt syge børn under 18 år. 1 måned helt eller delvis tjenestefri med fuld løn.

 • Har jeg ret til omsorgsdage?

  Uden OK: Ingen ret til omsorgsdage.

  Med OK Privat: 2 årlige omsorgsdage pr. forælder til børn under 14 år, med betaling fra fritvalgskonto.

  Staten: Ret til 2 omsorgsdage om året til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

  Kommuner/regioner: Ret til 2 omsorgsdage pr. år pr. barn under 7 år.