Løn

I Teknisk Landsforbund arbejder vi for, at alle får den bedst mulige løn.

Uanset om du er ansat i det offentlige eller på det private arbejdsmarked, mand eller kvinde, bør du have en løn, der afspejler dine kvalifikationer og kompetencer.

Få gode råd til lønforhandling

 • Hvad skal jeg have i løn?

  Hvis du er ansat på det private område
  På det private område er der i langt de fleste overenskomster ikke aftalt, hvilken løn du konkret skal have.
  Der findes i overenskomsterne en generel lønbestemmelse, som betyder, at din løn skal aftales mellem dig og din arbejdsgiver. Din løn skal give udtryk for din indsats, kvalifikationer, uddannelse, dygtighed samt stillingens indhold og ansvar.
  Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på de lønstatistiske værktøjer, du har til rådighed. Her tænker vi særligt på TL's lønstatistik.

  Hvis du er ansat i det offentlige
  På det offentlige område er det aftalt, hvilken grundløn (kommunalt/regionalt ansat) eller basisløn (statsansat) du skal have. Herudover kan din tillidsrepræsentant eller - hvis der ikke er tillidsrepræsentant på din arbejdsplads - din lokale TL-afdeling forhandle og aftale kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg til dig.

  Hvis du er elev
  Hvis du er elev, vil der i overenskomsterne være fastsat minimumssatser. Du kan dog godt aftale en højere løn med din arbejdsgiver.Hvis du er elev på det kommunale/regionale område, er din løn fastlagt under hele din uddannelse.Hvis du er elev på det statslige område, er der aftalt en basisløn, som kan suppleres med kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg.

  Hvis du har flere spørgsmål om løn, er du altid velkommen til at kontakte os.

 • Får jeg løn for overarbejde?

  Du har krav på den overtidsbetaling, som er aftalt i den overenskomst, du er omfattet af. Typisk er betalingen din timeløn + 50 % for de første 3 timer og + 100 % for de næste timer samt for dine timer på søn- og helligdage. Der er overenskomster, hvor betalingen er anderledes, så se nærmere i din overenskomst.

  Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, skal du selv aftale din overtidsbetaling med din arbejdsgiver.

  Hvis du har flere spørgsmål om løn, er du altid velkommen til at kontakte os.

 • Får jeg løn, når jeg er syg?

  Når du er funktionær, betragtes dit fravær på grund af sygdom som "lovligt forfald". Det betyder, at du får løn under sygdom.

  Når du bliver syg og ikke kan møde på arbejdet, skal du give arbejdsgiveren besked. Du skal derfor være opmærksom på, hvad der gælder for dig. Det vil du typisk kunne se i din ansættelseskontrakt eller i eneventuel personalehåndbog.

  Hvis du har flere spørgsmål om løn, er du altid velkommen til at kontakte os.

 • Får jeg løn, når mit barn er sygt?

  Alle Teknisk Landsforbunds overenskomster giver ret til frihed med løn i forbindelse med barns 1. sygedag. 

  Afhængig af hvilken overenskomst på det private område, du er omfattet af, indtræder retten fra det tidspunkt, du bliver ansat eller efter et bestemt antal måneders ansættelse. 

  Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, vil din ret til frihed med løn på barns 1. sygedag være afhængig af, hvad du har aftalt med din arbejdsgiver.

  Hvis du er ansat i stat, region eller kommune, har du ret til frihed med løn i forbindelse med barns 1. og 2. sygedag. Denne ret har du fra det tidspunkt, hvor du er blevet ansat.

  Hvis du har flere spørgsmål om løn, er du altid velkommen til at kontakte os.

 • Får jeg løn under barselsorlov?

  Du får fuld løn under barsel, i visse perioder, hvis du er omfattet af en af de overenskomster, som Teknisk Landsforbund har forhandlet, eller du har aftalt med din arbejdsgiver, at du skal have løn under barsel. Din arbejdsgiver kan få en del af din løn refunderet fra kommunen og barselsfonde.

  TLs overenskomster giver dig har ret til fuld løn mellem fire og otte uger før fødslen. Derefter har du ret til 14 uger med fuld løn. Afhængig af hvilken overenskomst du er omfattet af, kan du have ret til fuld løn i flere uger.

  Hvis ikke du er omfattet af en overenskomst, og der ikke står noget om løn under barselsorlov i dit ansættelsesbrev, har du ifølge Funktionærloven ret til halv løn fra fire uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen.

  Som far har du ikke krav på løn under fædre- eller forældreorlov, medmindre dette følger af virksomhedens eventuelle personalehåndbog, din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

  Hvis du har flere spørgsmål om løn, er du altid velkommen til at kontakte os.