Lønforhandling

Er det ved at være tid til den årlige lønsamtale? Eller trænger din løn til et ryk opad?

TL giver dig her seks gode råd, som du kan bruge som inspiration til din næste lønsamtale.

Hvis du har spørgsmål om løn, er du altid velkommen til at kontakte din lokalafdeling

Gode råd om lønforhandling

 • Hvad vil du opnå?

  Det kan betale sig, hvis du i god tid forbereder din lønsamtale. Find ud af, hvad gennemsnitslønnen er for en person med samme uddannelse som dig. Det kan du bruge TL's lønstatistik til.

  Du kan også kontakte din lokalafdeling. Her kan du altid få vejledning og gode råd, uanset om du har en overenskomst eller ej.

  Det er vigtigt, at du har en strategi for samtalen. Det betyder, at du forud for samtalen skal tænke igennem, hvad du vil sige og hvorfor. Hvilke argumenter vil du bruge over for din arbejdsgiver? Sæt ord på hvad du kan og lav evt. en liste.

  Tænk også på hvilke spørgsmål din arbejdsgiver evt. vil stille og prøv at forstå hendes/hans interesser.

  En del af strategien er også at have konkrete krav. Erfaringer fra TL's medlemmer viser, at det kan betale sig at have konkrete tal fra lønstatistikken med til en lønforhandling. Det gør det sværere for din arbejdsgiver at afvise dine krav.

  Udover løn er det også en god idé at bruge f.eks. fryns eller krav om gode pensionsvilkår under forhandlingen.

 • Hvad betyder ordet "løn" egentlig?

  Det er vigtigt, at du og din arbejdsgiver taler samme sprog. Det skal være helt klart for jer begge, hvad der menes med 'løn'. For dig er lønnen måske det, der står på din konto hver måned.

  Men for din arbejdsgiver er lønnen oftest lig med det beløb, som medarbejderen samlet set koster virksomheden.

 • Hvad er du værd?

  Har du forberedt dig godt, ved du også, hvad der er realistisk. Der er derfor god grund til at tro på, at du får, hvad du beder om.

  Husk, det første udspil fra arbejdsgiveren er sjældent det sidste. Man kender ikke sin markedsværdi, før man tester den.

  Vær åben og positiv under forhandlingen, men hold fast i dig selv og dine gode argumenter. Brug f.eks. den liste du har lavet over dine kompetencer og fremhæv dine stærke sider.

 • Hvad kan du opnå?

  Det er vigtigt, at du har dine argumenter i orden, og at du kommer med et realistisk lønforslag. Som udgangspunkt skal din løn følge den generelle lønudvikling for teknikere og designere med samme uddannelse som du selv har.

  Kommer du med et helt urealistisk bud, vil du blive betragtet som useriøs. Tag udgangspunkt i statistikken og dine kompetencer.

  Når du tager udgangspunkt i dine kompetencer, skal du kunne fortælle din arbejdsgiver, hvilke kompetencer du bidrager med, og hvordan du bruger dem i hverdagen.

  Det kunne f.eks. være med konkrete eksempler på, hvordan du har løst en given opgave, eller hvilket ansvar du har til daglig.

  Så kan du vise, at din indsats gør en forskel.

 • Er det muligt at få lønhop?

  Start på den rigtige løn: Din løn starter ved ansættelsen

  Det er vigtigt, at du starter med at få den rigtige løn. Senere lønforhandlinger tager udgangspunkt i den nuværende løn og tendensen er, at en højere løn giver højere lønstigninger.

  Når du første gang skal forhandle løn, er det derfor ekstra vigtigt, at du er velforberedt. Du kan bruge TL's lønstatistik til at se, hvad dit lønniveau skal være.

 • Hvad får de andre?

  Din løn skal følge udviklingen inden for dit uddannelsesområde. I TL's lønstatistik kan du se, hvordan lønudviklingen har været for medlemmer med samme uddannelse som dig. Som overenskomstansat har du som udgangspunkt krav på en årlig vurdering og eventuelt regulering af din løn.

  Du kan tjekke din gældende overenskomst eller kontakte din lokalafdeling. Din løn bør som udgangspunkt følge udviklingen. Har du fået nye arbejdsopgaver, skal din løn afspejle det.

  Har du deltaget i relevant efteruddannelse, der har øget din værdi for virksomheden, bør din løn også tilpasses dine nye kompetencer.