Overenskomster

Teknisk Landsforbund har overenskomster med en lang række private og offentlige arbejdsgivere.

Nogle overenskomster indeholder både regler om løn og øvrige ansættelsesvilkår. Andre overenskomster handler kun om ansættelsesvilkår, og løn skal du så selv forhandle.

Overenskomsterne bliver fornyet med jævne mellemrum, typisk hvert tredje eller fjerde år.

TL's overenskomster på det private område

TL's overenskomster på det offentlige område:
Kommuner
Regioner
Staten

Teatre
Grønland

Værd at vide om funktionsløn

Din overenskomst kan indeholde regler om:

 • Løn
 • Pension 
 • Efter- og videreuddannelse 
 • Feriefridage 
 • Barsel og anden orlov 
 • Omsorgsdage 
 • Arbejdstid 
 • Overarbejde 
 • Afskedigelse
 • Tillidsrepræsentanter
 • Arbejde i udlandet