Teknisk Landsforbund har overenskomster med en lang række private og offentlige arbejdsgivere.

Nogle overenskomster indeholder både regler om løn og øvrige ansættelsesvilkår. Andre overenskomster handler kun om ansættelsesvilkår, og løn skal du så selv forhandle.

Overenskomsterne bliver fornyet med jævne mellemrum, typisk hvert tredje eller fjerde år.

Overenskomsterne på det private område

Overenskomsterne på det offentlige område:
Kommuner
Regioner
Staten

Teatre

Grønland
 

Værd at vide om funktionsløn


Din overenskomst kan indeholde regler om:

 • Løn
 • Pension 
 • Efter- og videreuddannelse 
 • Feriefridage 
 • Barsel og anden orlov 
 • Omsorgsdage 
 • Arbejdstid 
 • Overarbejde 
 • Afskedigelse
 • Tillidsrepræsentanter
 • Arbejde i udlandet