Teknisk Landsforbund har overenskomster med en lang række private og offentlige arbejdsgivere.

Nogle overenskomster indeholder både regler om løn og øvrige ansættelsesvilkår. Andre overenskomster handler kun om ansættelsesvilkår, og løn skal du så selv forhandle.

Overenskomsterne bliver fornyet med jævne mellemrum, typisk hvert tredje eller fjerde år.

Overenskomsterne på det private område
Overenskomsterne på det offentlige område

Din overenskomst kan indeholde regler om:

 • Løn
 • Pension 
 • Efter- og videreuddannelse 
 • Feriefridage 
 • Barsel og anden orlov 
 • Omsorgsdage 
 • Arbejdstid 
 • Overarbejde 
 • Afskedigelse
 • Tillidsrepræsentanter
 • Arbejde i udlandet