Regionale overenskomster Periode

Professionsbachelorer på det tekniske område

2015 - 2018

Audiologiassistenter

2015 - 2018

Tekniske designere m.fl.

2015 - 2018

 

Hvis du er ansat i Staten .....

- skal du være opmærksom på, at organisationsaftalerne for perioden 2013-2015 er fornyet pr. april 2015 uden ændringer og gælder således nu også i perioden 2015-2018.

 

 

Overenskomst med Grønlands Selvstyre Periode

Teknikere ansat i Grønland

2017 - 2020