Overenskomster på det private område

 

Overenskomst   Periode

Dansk Byggeri

2017 - 2020

 

Dansk Erhverv

2017 - 2020

Dansk Mode & Textil

2017 - 2020

Dansk Industri

2017 - 2020

DIO II - tekniske funktionærer

2017 - 2020

DIO II TL - Arkitektområdet - Konstruktør og Tekniker overenskomsten

Overenskomst

Lønpolitik

Vejledning

 

2017 - 2020

Arbejdsgiverne (tidligere DS Håndværk & Industri)

2017 - 2020

Kooperationen

Kompetencefonde

2017 - 2020

PLF (Landinspektører)

2017 - 2020

TEKNIQ

2017 - 2020

Teknologisk Institut

2019 - 2023

Dansk Teater (tidligere TIO) - Administrativt personale

2017 - 2020
Dansk Teater (tidligere TIO) - Teknisk personale 2017 - 2020