Indbetaling til pension

 

 

Her får du svar på de mest relevante spørgsmål om indbetaling.

 • Hvor meget pension har jeg krav på?

  Det står i overenskomsten, hvor meget din arbejdsgiver skal indbetale til din pensionsordning - det såkaldte pensionsbidrag.

  Hovedparten af TL's overenskomster på det private arbejdsmarked har et pensionsbidrag.

  LINK: Se overenskomster på det private område 

  Hvis du ikke arbejder under en TL-overenskomst er din arbejdsgiver  ikke forpligtet til at indbetale til en pensionsordning, medmindre du selv har indgået aftale om det. En sådan aftale skal fremgå af dit ansættelsesbevis.

  Er du offentlig ansat kan pensionssatsen være meget forskellig, men den fremgår af din overenskomst.

  Kontakt din lokale TL afdeling, hvis du er i tvivl.

  LINK: Se TL's afdelinger

   

 • Skal min arbejdsgiver indbetale til min pension?

  Ja, hvis du er ansat under en overenskomst, hvor TL er en af parterne, så har du krav på at få indbetalt til en pensionsordning. Det sker efter de regler, der fremgår af overenskomsten. Der kan godt være krav om, at du skal have været ansat f.eks. to måneder, inden du bliver omfattet af ordningen.

  Hvis du ikke arbejder under en TL-overenskomst er virksomheden ikke forpligtet til at indbetale til en pension, medmindre du selv har indgået aftale om det. En sådan aftale skal fremgå af dit ansættelsesbevis.

 • Hvad betyder det for mig, hvis min arbejdsgiver skifter pensionsselskab?

  Som udgangspunkt betyder det ikke andet end, at dit pensionsbidrag i fremtiden bliver indbetalt til et andet pensionsselskab.

  Hvis du er privat ansat og dækket af en af TL's overenskomster, skal du være opmærksom på, at overenskomsterne sikrer dig, at et skift af selskab ikke må forringe dine pensionsvilkår.

  Efter overenskomstens regler kan du i stedet for at blive omfattet af den nye ordning, vælge at overgå til/forblive i TL's pensionsordning PFF hos PFA.

  Et sådant valg er frit og uden omkostninger for dig. Ønsker du at gøre brug af denne mulighed, skal du rette henvendelse til PFA på telefon 70808180.

 • Kan jeg indbetale ekstra på min pensionsordning?

  Hvis du er privatansat, kan du næsten altid indbetale ekstra til din pensionsordning. Se efter i din overenskomst, og lav en aftale med din arbejdgiver om, hvad der skal gøres.

  Hvis du er ansat i det offentlige, skal du tale med dit pensionsselskab om dine muligheder.