Tidlig pension

Her kan du læse om tidlig pension (også kendt som Arne-pensionen) og blive klogere på, hvad ordningen betyder for dig. 

Tidlig pension giver dig ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension. Der er dog en række betingelser, og dem kan du blive klogere på herunder.


 •  
 • Fra hvornår gælder det?

  Du har ret til tidlig pension, hvis du er 3 år eller mindre fra folkepensionsalderen. Du kan dog tidligst overgå til tidlig pension pr. 1. januar 2022, hvor ordningen træder i kraft.

 • Hvem kan få tidlig pension?

  Ordningen gælder både lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, men du skal dog opfylde et anciennitetskrav for at have ret til tidlig pension.

  Kravet er, at du skal have optjent anciennitet, altså have været aktiv, på arbejdsmarkedet mellem dit fyldte 16. år og det tidspunkt, hvor du er 6 år fra at opnå folkepensionsalderen.

  Som undtagelse til dette gælder, at hvis du er født i enten 1963, 1964, 1967 eller 1968, så skal du blot være 7 år fra at opnå folkepensionsalderen.

  Ved opgørelse af anciennitet kan perioder med visse offentlige ydelser medregnes. Det gælder for eksempel arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge, fleksløntilskud og feriegodtgørelse.

 • Hvor længe kan jeg få tidlig pension?

  Hvor længe du kan få udbetalt tidlig pension afhænger af, hvornår du er født, og hvor mange års anciennitet du har på arbejdsmarkedet.   

  Hvis du er født i perioden fra og med den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1964, kan du modtage tidlig pension i:

  1 år ved 42 års anciennitet,
  1 år ved 43 års anciennitet og
  3 år ved 44 års anciennitet.

  Hvis du er født i perioden fra og med den 1. januar 1965 til og med den 31. december 1968, kan du modtage tidlig pension i:

  1 år ved 43 års anciennitet,
  2 år ved 44 års anciennitet og
  3 år ved 45 års anciennitet.

  Hvis du er født i perioden fra og med den 1. januar 1969 til og med den 31. december 1970, kan du modtage tidlig pension i:

  1 år ved 44 års anciennitet,
  2 år ved 45 års anciennitet og
  3 år ved 46 års anciennitet.

  Hvis du er født den 1. januar 1971 eller senere, så vil anciennitetskravet følge den til enhver tid gældende pensionsalder.

 • Hvilke krav gælder for tilknytning til arbejdsmarkedet inden overgangen til tidlig pension?

  Det er en betingelse for ret til tidlig pension, at du bevarer en tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse eller som medlem af en arbejdsløshedskasse.

  Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal være opfyldt i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at du tidligst kan overgå til tidlig pension.

  Ved opfyldelse af kravet om arbejdsmarkedstilknytning gennem medlemskab af en arbejdsløshedskasse skal du være indmeldt i en arbejdsløshedskasse, senest 2 år før du når folkepensionsalderen.

  Ved tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse forstås:

  1) beskæftigelse som lønmodtager,
  2) ansættelse i fleksjob,
  3) perioder med sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb,
  4) perioder, hvor en forælder modtager tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 42 og 43,
  5) perioder med barselsdagspenge,
  6) perioder med ledighedsydelse,
  7) beskæftigelse med B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud, eller
  8) beskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende.

 • Hvad kan jeg få i tidlig pension?

  Du får som udgangspunkt udbetalt 14.008 kr. pr. måned (2023-sats).

  Ydelsen kan nedsættes, hvis du har arbejde eller bestemte pensionsindtægter samtidig med, at du modtager tidlig pension.

 • Hvordan ansøger jeg om tidlig pension?

  Det er Udbetaling Danmark, der tager sig af ansøgninger om tidlig pension. Det er derfor også til dem, du skal indsende din ansøgning. 

  Det gør du via deres selvbetjeningsløsning på Borger.

  Se også denne video og bliv klogere:

 • Hvad hvis jeg allerede er gået på efterløn?

  Hvis du er overgået til efterløn inden den 1. januar 2022, så kan du godt overgå til tidlig pension, såfremt du opfylder betingelserne herfor. Hvis du overgår til tidlig pension, så har du ret til en kompensation ved overgangen.

  Kompensationsbeløbet svarer til tre gange dagpengenes højeste beløb for en dag for hver hele måned, der er efter overgangen til tidlig pension og indtil den første i måneden, efter at du når folkepensionsalderen. Beløbet fratrækkes en afgift på 30 procent.

  Du kan dog ikke få udbetalt kompensation, hvis du har fået tilbagebetalt dine efterlønsbidrag, eller hvis du ønsker at få udbetalt skattefri præmie.

  Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler kompensationen.

 • Kan det bedst svare sig for mig at være på efterløn eller tidlig pension?

  Hvis du er i tvivl om, hvad der bedst kan svare sig – tidlig pension eller efterløn – så kan du søge vejledning om tidlig pension hos Udbetaling Danmark og vejledning om efterløn hos Teknikernes a-kasse, inden du træffer din beslutning.

 • Jeg er stadig i tvivl. Hvad gør jeg?

  Hvis der er spørgsmål, du ikke har fået besvaret, så er du mere end velkommen til at kontakte os på 8675 4650 eller via Medlemsportalen, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.