Udbetaling af pension

 

 

Her finder du svar på de mest relevante spørgsmål, når det gælder udbetaling.

 • Hvornår får jeg udbetalinger fra min pensionsordning?

  Din pensionsordning dækker typisk opsparing til alderdom (alderdomspension), og en række forsikringer. Forsikringerne udbetales f.eks. hvis du mister din erhvervsevne, får en kritisk sygdom, eller hvis du dør.

  Betingelserne for at få udbetalt svinger fra ordning til ordning, men de fremgår af dine forsikringsbetingelser, og du kan få dem oplyst ved kontakte dit pensionsselskab.

  Læs mere om vilkårene i TL's pensionsordninger hos PFA

  Vores pensionsordninger

 • Hvornår kan jeg få udbetalt min alderspension?

  Din alderspension kommer typisk til udbetaling, når du er over 60 og ikke længere er tilknyttet arbejdsmarkedet.

  Størrelsen af udbetalingen afhænger af, hvor meget der er indbetalt, og hvor længe der skal udbetales.

  Ved overgang til efterløn skal du være opmærksom på, at der er nogle samspilsregler som kan betyde nedsættelse i udbetalingerne af efterløn.

 • Hvornår kan jeg få udbetalt for kritisk sygdom?

  De fleste pensionsordninger indeholder bestemmelser om, at der kan udbetales et engangsbeløb, hvis du rammes af en kritisk sygdom.

  Hvilke sygdomme, der betragtes som kritiske, varierer mellem de forskellige pensionsselskaber, men det vil typisk være kræftdiagnoser og alvorlige hjertesygdomme.

  Beløbet du får, udbetalt varierer. Ofte kan du aftale med pensionsselskabet, at du betaler mere for denne forsikringsydelse for at være berettiget til en større udbetaling.

  Hvis du bliver alvorligt syg, skal du kontakte dit pensionsselskab.

 • Hvornår får jeg udbetalt for mistet erhvervsevne?

  Reglerne om udbetaling i forbindelse med tab af erhvervsevne varierer en del. Der er forskelle både i betingelserne for at få udbetalt – hvor stort skal tabet af erhvervsevne være, hvordan vurderes det, og hvor stort et indtægtstab skal der være tale om, før man har ret til udbetaling.

  I nogle ordninger kan udbetaling ske til arbejdsgiver, så længe denne betaler fuld løn til den ansatte. Det kan være en mulighed for at bevare sit hidtidige job, selv om man har mistet en del af sin erhvervsevne.